Avhandlingar och publikationer

Här listas de 100 senaste publikationerna vid Uppsala universitet – vetenskapliga artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar och studentuppsatser.

Gör en sökning i universitetets publikationsdatabas Diva

Kommande disputationer finns i universitetets kalendarium.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin