Forskning

Utveckling och innovation

Många nya idéer växer fram ur forskningen. Uppsala universitet främjar samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle och arbetar för ökat utbyte av kompetens och idéer med företag och organisationer.

UU Innovation stöttar forskare och studenter på vägen från kunskap till nytta.

Från idé till innovation
Några exempel på idéer och upptäckter som kommersialiserats med stöd av UU Innovation.

Forskningsetik

Om forskningsetik: Om riktlinjer för hantering av anmälan om oredlighet i forskning, om nämnden för utredning av oredlighet i forskning och om etikprövning

Forskarutbildning

Forskarutbildningen – fyra års utbildning som ger dig kompetens att självständigt bedriva forskning  och skicklighet i att förmedla kunskap och skapa förutsättningar för andras lärande.

Bli doktorand