Forskare varnar för katastrofal klimatutveckling

Isberg som sticker upp ur vatten.

En tröskelpunkt för klimatet är till exempel om Grönlands inlandsis skulle kollapsa på grund av den globala uppvärmningen. Foto: Getty Images

I en ny rapport, ”Global Tipping Points Report”, presenteras den hittills mest omfattande utvärderingen av klimatets tröskelpunkter. Slutsatsen är att jorden befinner sig i en farlig utveckling. Rapporten presenteras under klimatmötet COP28 i Dubai 6 december. Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet, är en av forskarna som har bidragit till rapporten.

En tröskelpunkt inträffar när en liten förändring orsakar en snabb och oåterkallelig förändring. Ett exempel är om Grönlands inlandsis skulle kollapsa på grund av den globala uppvärmningen. Det skulle leda till omfattande förändringarna i havsnivåer och klimatet. Har vi passerat den tröskelpunkten kommer inlandsisen aldrig att återhämta även om den globala uppvärmningen mot alla odds plötsligt skulle upphöra och temperaturerna återgå till förindustriella nivåer.

Baserat på en bedömning av 26 tröskelpunkter för jordsystemet, dras i rapporten slutsatsen att "business as usual", det vill säga låtsas som ingenting, är en farlig väg att gå. De nuvarande globala klimatåtgärderna är otillräckliga för att undvika att nå farliga tröskelpunkter.

Kollaps av stora inlandsisar

När den globala uppvärmningen nu är på väg att överstiga 1,5 °C kommer sannolikt minst fem tröskelpunkter för jordsystemet att utlösas om vi inte agerar snabbt - inklusive kollapsen av stora inlandsisar och en utbredd död av tropikernas korallrev.

I takt med att flera av jordsystemets tröskelpunkter kommer allt närmare ökar samtidigt riskerna för livsmedelsförsörjning och även för omfattade klimat- och ekologiska kriser.

gabriele messori med skog i bakgrunden

"Försiktighetsprincipen talar för att vi nu bör agera snabbt för att minimera ytterligare förändringar i jordsystemet", säger professor Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Foto: Mikael Wallerstedt

Rapporten innehåller både en fysikalisk utvärdering av tröskelpunkter och konkreta förslag på hur samordnade politiska åtgärder kan styra jorden mot en säkrare utveckling med fokus på nyckelsektorer som energi, transporter och livsmedelsförsörjning.

Fara för mänskligheten

Rapporten har tagits fram av en internationell forskargrupp samordnad av University of Exeter, i samarbete med Bezos Earth Fund.

– Tröskelpunkter i klimatsystemet och de ekologiska systemen utgör en potentiellt stor fara för mänskligheten. Det är svårt att avgöra exakt när en tröskelpunkt inträffar, och försiktighetsprincipen talar för att vi nu bör agera snabbt för att minimera ytterligare förändringar i jordsystemet, säger professor Gabriele Messori, professor i meteorologi vid Uppsala universitet och en av forskarna som har bidragit till rapporten.

Kelly Levin, chef för vetenskap, data och systemförändring för Bezos Earth Fund, tillägger:

– Klimatförändringar är vår tids avgörande fråga; det är viktigt att vi utvecklar vetenskapen kring de globala tröskelpunkterna för att kunna ta itu med både de hot och möjligheter som ligger framför oss.

Malin Eivergård

Publikation

Delar av rapporten ”Global Tipping Points Report” kommer att publiceras i ett specialnummer av tidskriften Earth System Dynamics.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin