Kontakta universitetet

Tänk på att:

  • Inkomna meddelanden till Uppsala universitet är allmänna handlingar och omfattas av offentlighetsprincipen.
  • ​Inkomna meddelanden hanteras under kontorstid med undantag av säkerhetsfrågor som bevakas kontinuerligt.

Mer om hur Uppsala universitet hanterar personuppgifter finns i vår Dataskyddspolicy.

Fakturering och betalning

Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura.

Fakturaadress (sedan 1 jan 2021):
Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Ange alltid beställarens referenskod (tre siffror + tre bokstäver) på fakturan.

Organisationsnummer: 202100-2932

Momsregistreringsnummer: SE202100293201

Mer om betalningar till Uppsala universitet.

Upphandling

Mer information om aktuella upphandlingar, hur man blir leverantör och lämnar anbud

Kontaktformulär2000

300

Visselblåsning – meddelanden om missförhållande

Den nya lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsningslagen) innebär en skyldighet för Uppsala universitet att inrätta en intern rapporteringskanal (visselblåsarfunktion). Lagen gör det möjligt att i arbetsrelaterade sammanhang rapportera om missförhållande som strider mot överträdelser av unionsrätten eller är av så pass allvarlig karaktär att det finns ett allmänintresse för att de upphör.

Det kan t.ex. gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, eller säkerhet. Det kan också gälla risk för omfattande skada i miljön eller annan sak som det finns befogad anledning att rapportera till myndigheten om, t.ex. ekonomiska oegentligheter och korruption.

Du gör en visselblåsning genom Uppsala universitets visselblåsarfunktion.

Anmäl missförhållande

Fler kontaktuppgifter

Registrator

Kontakta registrator

Ledningen

Kontaktuppgifter till universitetsledningen

Besök

Vill du eller din organisation besöka Uppsala universitet? Mejla till officialvisits@uu.se så hör vi av oss.

Personuppgifter och dataskydd

Uppsala universitet har ett dataskyddsombud som man kan kontakta via formulär eller e-post till dataskyddsombud@uu.se. Se även Uppsala universitets dataskyddspolicy.

Säkerhetsfrågor

Larmnummer: 018-471 25 00 (dygnet runt)
Säkerhetsavdelningen: sakerhet@uu.se

IT-support

itsupport@uu.se eller 018-471 44 00

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin