Fakturaadress/ leverantörsinformation

Organisationsnummer: 202100-2932
Momsregistreringsnummer/VAT-no: SE202100293201

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Uppsala universitet tillämpar de betalningsvillkor som gäller generellt inom staten dvs 30 dagar. Universitetet godtar inte order-, fakturerings-, expeditions- eller påminnelseavgifter. Skulle en faktura bli betald tidigare än 30 dagar innebär det inte att universitetet generellt accepterar kortare tid. Dröjsmålsränta debiteras enligt Räntelagen (SFS 1975:635).

I första hand ska e-faktura användas. Läs mer under Elektronisk faktura nedan.

Uppsala universitet har gemensam fakturaadress för fakturor.

Till fakturaadressen sänds enbart faktura och eventuella specifikationer/bilagor.

Fakturaadressen är:

Uppsala universitet
Invoices
Box 148
751 04 Uppsala

Referenskod (fakturareferens/beställarkod) och referensnamn

 • På fakturan ska alltid beställarens referenskod finnas angiven.
 • Koden ska anges i fältet "Er referens" (Buyer Reference, referensfält 1 eller motsvarande) på fakturan, ingen annan information ska anges i det fältet.
 • Referensnamn ska stå i annat referensfält eller i fakturatexten.
 • Referenskoden består av 6 tecken. Strukturen är 3 siffror direkt följda (utan mellanslag) av ytterligare 3 tecken (bokstäver/siffror).
 • Varje institution/motsvarande har minst en referenskod (grundkod) bestående av 3 siffror följt av 3 nollor. Om du ska göra en beställning och är osäker vilken referenskod du ska ange till leverantören, kontakta din ekonom.

Information som ska finnas på fakturan

För att den elektroniska fakturahanteringen ska fungera effektivt vid Uppsala universitet måste följande information finnas med på fakturan:

 • Korrekt faktureringsadress
 • Referenskod (Fakturareferens)
 • Referensnamn
 • Leverantörens fullständiga namn och adress samt organisationsnummer/momsregistreringsnummer /VAT
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum och betalningsvillkor
 • Valutakod (om annan än SEK)
 • Totalt fakturabelopp
 • Varans/tjänstens benämning och pris

För svenska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:

 • Totalt momsbelopp samt momssats
 • Plusgiro, bankgiro och/eller bankkontonummer
 • Uppgift om F-skattsedel

För utländska leverantörer ska fakturan även innehålla uppgifter om:

 • Bankkontonummer/IBAN och BIC (swift-kod) samt eventuell clearingkod

Ofullständiga fakturor

Om fakturan är ofullständig eller felaktig d v s inte innehåller ovanstående information kan den komma att returneras för komplettering.

Alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura. Se Myndigheten för digital förvaltning för ytterligare information. Observera att pdf-fakturor inte är en e-faktura i detta avseende.

Informationsblad för leverantörer till Uppsala universitet. Pdf, 21 kB.

Att skicka e-faktura till Uppsala universitet

Uppsala universitet tar endast emot e-fakturor i formatet PEPPOL BIS Billing 3, vår adress i PEPPOL är 0007:2021002932 (ActorID). Behöver era interna system vårt GLN-nummer så är det 7340093700009 (dock är det endast Peppol-id som ni kan adressera fakturor till oss med).

Fakturaportal

Fakturering kan ske via manuell registrering i Tietos fakturaportal. Detta är en kostnadsfri tjänst för att skicka e-fakturor till Uppsala universitet. Se bild nedan på var du ansöker om inlogg. Efter att du blivit godkänd av Tieto kommer inloggningsuppgifter och en svensk handledning Pdf, 607 kB. i en e-post från: bix.servicedesk@tieto.com.

skärmdump fakturaportal

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin