Upphandling

Uppsala universitet är en statlig myndighet och alla upphandlingar genomförs enligt de lagar som reglerar offentlig upphandling i Sverige.

Upphandlingarna genomförs i ett digitalt upphandlingssystem. Det innebär att alla anbud lämnas som e-anbud vilket bidrar till ett miljövänligt och kostnadseffektivt upphandlingsförfarande.

Förutom att genomföra egna upphandlingar samarbetar universitetet med andra statliga lärosäten i olika upphandlingsprojekt för att hitta samordningsfördelar och utbyta erfarenheter.

Majoriteten av upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Uppsala universitet kan som statlig myndighet välja att avropa från Kammarkollegiets upphandlade ramavtal via avropa.se.

Mer information om offentlig upphandling finns hos Upphandlingsmyndigheten.

Så blir man leverantör till Uppsala universitet

Alla leverantörer är välkomna att lämna anbud i våra upphandlingar. Vi behandlar alla på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt oavsett om anbudsgivaren har varit leverantör tidigare eller deltar i en upphandling för första gången. Grundprinciperna i offentlig upphandling är objektivitet och öppenhet.

För att bli leverantör till Uppsala universitet måste leverantören lämna anbud och bli tilldelat avtal i en upphandling.

Våra aktuella annonserade upphandlingar anges under Aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar på Kommers Annons hemsida

Så lämnar man anbud

Upphandlingsdokumentet hämtas digitalt från upphandlingssystemet.

Anbudsgivaren behöver noggrant läsa upphandlingsdokumentet och eventuella bilagor. Om anbudsgivaren har frågor om innehållet, t.ex. om något är otydligt, uppmanar vi anbudsgivaren att så tidigt som möjligt skriftligt meddela universitetet via upphandlingssystemet, så att ev. förtydliganden eller kompletteringar kan göras.

Anbud lämnas digitalt i upphandlingssystemet på det sätt och enligt de villkor som är angivna i upphandlingsdokumentet. Anbud som avviker från ställda krav eller innehåller reservationer mot ställda villkor kan förkastas. Anbudsgivaren ska kontrollera att all information som efterfrågats är angiven i anbudet.

Upphandlingsplan 2024-2025

Planerad start för upphandlingsprocessen

Planerad avtalsstart

Arbetskläder och skor

Hösten 2024

250901

Bevakningstjänster

Hösten 2024

250501

Avfallshantering - The Svedberg laboratoriet

Hösten 2023

240601

Cateringtjänster

Våren 2025

260701

Digitalt Examinationssystem

Hösten 2025

260701

Digital Mediabevakning

Våren 2025

251201

Elektriska Hushållsprodukter

Hösten 2024

250101

Elkraft

Våren 2024

250101

Event och Catering Gotland

Våren 2024

250101

Etanol

Våren 2024

241201

Fakturaväxel

Hösten 2025

260901

Filmproduktion

Våren 2025

260301

Flytttjänster

Hösten 2023

240501

Frilandsskribenter

Hösten 2023

240515

Gaser

Våren 2025

260101

Hantering och omhändertagande av avfall

Våren 2024

240501

Hantering och tillverkning av Campuskort

Våren 2024

241101

HR-tjänster, chefshandledning

Hösten 2025

260901

Hygienpapper och plastprodukter

Hösten 2025

260401

Inredningsprojekteringstjänster

Hösten 2024

250801

Integrerat säkerhetssystem Integra

Hösten 2025

260701

Integrerat säkerhetssystem Hårdvara

Hösten 2023

240701

IT - Service, support och konsulttjänster. System för ledningsinformation, GLIS

Våren 2024

240515

IT - Infrastruktur

Hösten 2024

250401

IT - Kringutrustning

Hösten 2025

260701

IT - Licenser

Hösten 2023

240601

IT - System för upphandling

Hösten 2024

250501

Karriäromställningsprogram

Våren 2024

240701

Kommunikationsbyråtjänster

Hösten 2023

240801

Konsulter för applikationsstöd

Hösten 2024

250701

Kylar och frysar

Hösten 2024

250101

Laboratorieprodukter - Förbrukning-och skydd

Våren 2024

241120

Laboratorieprodukter - Kemikalier

Hösten 2023

240701

Laboratorieprodukter - Life Science

Våren 2025

260701

Litteratur

Hösten 2024

250401

Livestreamingstjänster-och event

Hösten 2024

250901

Livsmedel

Våren 2024

240901

Ljud-och ljustjänster

Hösten 2024

250901

Lokalvård Campus Gotland

Hösten 2025

260901

Lokalvårdsprodukter

Hösten 2025

260401

Mobiltelefoner

Våren 2024

241201

Operatör Telefoni

Våren 2025

251201

Orginaltryckningstjänster för tryckta och digitala medier

Våren 2024

250120

PR-Byråtjänster

Hösten 2025

260701

Prenumerationstjänster

Våren 2024

250101

Profil-och presentartiklar

Våren 2025

250901

Radionuklider

Hösten 2024

250301

Reagenser Illumina

Våren 2025

260328

Resebyråtjänster

Hösten 2024

250101

Restauratör - Evolutionsbiologiskt Centrum

Hösten 2024

250401

Serviceavtal Illumina

Våren 2025

260101

Tjänster för granskning av forskningsrapporter

Våren 2024

240701

Transporttjänster

Hösten 2023

241001

Undertextningstjänster

Våren 2025

250701

Utlysningar av Forskningsmedel

Våren 2025

250601

Utvecklingsprogram för ledar-och stabspersonal

Våren 2024

241101

Webbpublicerings-och innehållshanteringssystem

Hösten 2025

260401

Vaccinationstjänster för studenter

Hösten 2023

240501

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin