Samverkan och innovation

Samverkan och innovation är konkreta vägar för den kunskap och kompetens som skapas vid Uppsala universitet att nå ut i samhället. Universitet arbetar på olika sätt för att stödja både forskare och organisationer utanför akademin genom att främja samverkan, inspirera nyföretagande och utveckla andra former av nyttiggörande av kunskap i en hållbar utveckling.

Nyheter samverkan och innovation

Skolsamverkan

Vi erbjuder fortbildning, samverkansprojekt och forskning samt aktiviteter för barn och elever.

Upptäck vårt utbud

En lärare framför studenter i ett klassrum.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin