Samverkan och innovation

Uppsala universitet är till för dig och hela samhället. Här skapas kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av. Tillsammans med dig och andra kan vi nå ännu längre i vår strävan mot en hållbar framtid.

Skolsamverkan

Vi erbjuder fortbildning, samverkansprojekt och forskning samt aktiviteter för barn och elever.

Upptäck vårt utbud

En lärare framför studenter i ett klassrum.

Nyheter samverkan och innovation

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin