Är du arbetgivare och söker kompetensutveckling med verksamhetsnytta?

Uppdragsutbildning med mervärde

När du beställer uppdragsutbildning från Uppsala universitet får du ett bollplank kring innehåll och upplägg så att utbildningsinsatserna passar just dina medarbetares förutsättningar. Du får också avlastning med det administrativa – vi kan hantera allt från kommunikation och lokaler till utvärderingar och uppföljning. Utöver själva utbildningsinsatserna kan vi också erbjuda nätverksarrangemang, uppföljningsträffar, workshops med forskare, mm.

Se utbudet av våra uppdragsutbildningar för inspiration.

Verksamhetsutveckling baserad på den senaste forskningen

Oavsett om det gäller att möta upp hållbarhetskraven för Agenda 2030 eller om ni står i digitaliseringsutmaningar så kan det finnas anledning att fylla på med den senaste kunskapen på olika områden. Uppsala universitet har lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma och ser till att verksamhetsnyttan hamnar i fokus.

Hand flipar över träkub block med röd pil mot motsatt riktning svarta pilar. Foto: Gettyimages

Skräddarsydd utbildning ger större nyttoeffekter

En skräddarsydd utbildning tar avstamp i de utmaningar som just er verksamhet står inför. Genom att anpassa innehållet och pedagogiken till en grupp anställda inom en specifik organisation uppnår vi största möjliga verksamhetseffekt, både på kort och lång sikt.

När du som arbetsgivare beskriver vad ni vill uppnå med utbildningsinsatsen ser vi till att möta upp med våra bästa forskare/lärare på området. Vi har också resurser för att pedagogiskt hålla ihop lärprocessen samt utveckla e-lärande där det önskas.

Tre glada personer i en arbetsplats sittande framför en dator.

Enstaka medarbetare kan också få utbildning

De flesta av våra kurser kan anpassas för att ge utväxling i just din verksamhet. Om din organisation har några få anställda som behöver kompetensutveckling så finns öppna uppdragsutbildningar och möjlighet att läsa vissa ordinarie kurser som uppdragsutbildning.

Det innebär att du som arbetsgivare står för kursavgiften och att dina anställda läser kursen tillsammans med studenter. Vi har många distanskurser som passar att kombinera med jobb och tidigare deltagare vittnar om positiva erfarenheter från samläsning.

En hand som håller i en penna och skriver på ett block på en skolbänk. Foto: Mikael Wallerstedt

Kontakt

Om du vill boka samtal om din organisations behov att utbildning kontakta:

Ulrika Ljungman, avdelningschef vid avdelningen för uppdragsutbildning

Du kan även fylla i vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig.

Gäller det uppdragsutbildningar inom skolans värld kontaktas:

Studierektor Gunilla Rensmo, EDU uppdragsutbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin