Uppdragsutbildningar

Inom de utbildningar som universitetet tar fram på uppdrag av arbetsgivare finns det, förutom skräddarsydda utbildningar, också kurser som är öppna för alla yrkesverksamma att söka. Tänk på att du måste ha din arbetsgivares godkännande när du läser kurser inom uppdragsutbildningen. Vi ställer samma kvalitetskrav på uppdragsutbildningar som på våra ordinarie kurser. Det kursbevis som du får efter att du har avslutat kursen och blivit godkänd ger samma akademiska status som examinationen i grundutbildningen.

Öppna och skräddarsydda utbildningar

Uppdragsutbildning ger arbetsgivare möjlighet att anlita universitet och högskolor när de vill kompetensutveckla sin personal. Uppdragsutbildning kan också ske av arbetsmarknadsskäl, till exempel när Skolverket beställer kurser för lärare inom ramen för Lärarlyftet.

Det finns olika former av uppdragsutbildning. Vi skräddarsyr innehåll och upplägg efter en specifik arbetsgivares behov. Det passar arbetsgivare som har flera medarbetare med samma behov av kompetensutveckling

Vi erbjuder också så kallade öppna kurser, där innehåll och upplägg är förutbestämt, som yrkesverksamma kan anmäla sig till med sin arbetsgivares godkännande.

Insatser som görs inom ramen för uppdragsutbildning kan vara långa utbildningar, som sträcker sig över flera terminer, till kortare kurser på bara någon dag eller två. Uppdragsutbildning kan ge högskolepoäng och examen men det är inget krav.

En arbetsgivare eller myndighet kan också köpa uppdragsutbildning där kursdeltagaren läser tillsammans med studenter på ordinarie, anslagsfinansierad kurs, så kallad samundervisning.

Vem kan köpa uppdragsutbildning?

Uppdragsgivaren måste vara en juridisk person, till exempel ett företag eller en organisation. Det kan alltså inte vara en privatperson som beställer uppdragsutbildning.

Vem får delta i uppdragsutbildning?

Det är beställaren av uppdragsutbildningen, oftast arbetsgivaren, som utser kursdeltagarna.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin