Uppdragsutbildningar för lärare och pedagoger

Utbildningsformer och pedagogik är under ständig utveckling. Behovet är stort av att utforma kompetensutveckling som är såväl verksamhetsnära som individanpassad.

Vid Uppsala universitet finns det flera vidareutbildningar inom områdena pedagogik och lärande, inte minst genom det stora utbud vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Bänkar, tavla och projiceringsduk i ett tomt klassrum.

Utbud av öppna och anpassade uppdragsutbildningar inom skolvärlden

Ny kurs hösten 24 - Kognitionsvetenskap för ämneslärare 7,5 hp

Ta din undervisning till nya höjder med kursen Kognitionsvetenskap för ämneslärare! Upptäck kraften i att förstå hur dina elever tänker och lär sig för att skapa en dynamisk och engagerande lärandemiljö.

Kursen kognitionsvetenskap för ämneslärare är skräddarsydd för dig som är verksam inom samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och språk på högstadiet och gymnasiet.

Vi erbjuder kurser inom Lärarlyftet i samarbete med Skolverket.

Här kan du som lärare öka din behörighet och förbättra din ämneskunskap och bli tryggare i din yrkesroll.

Kursutbudet har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad ämnesbehörighet i legitimationen.

Utbildning ges på uppdrag av Skolverket och löper över två terminer med start ht 2024. Studietakten är 25 % och utbildningen ges på distans.

Kursinformation och anmälan

Läs mer i kursplanen

Förskolebarn sitter tillsammans med en pedagog och läser

Kurser och kurspaket för utveckling i din roll i grundskolan eller gymnasiet.

Skolelever i klassrum.

Vi riktar oss framförallt till dig som redan idag arbetar i förskolan men som vill växa i din yrkesroll.

Barn och pedagog ritar i ett klassrum

Utbildningar med fokus på handledning. Syftet är att stärka handledaren i rollen som samtalsledare i det kollegiala arbetet inom skolans värld.

Flera av utbildningarna genomförs i samarbete med Skolverket.

Två personer i samtal sittande i ett rum.

Anpassade utbildningar som möter era identifierade behov.

Vi jobbar brett med olika pedagogiska frågeställningar utifrån utmaningar och behov som finns hos våra uppdragsgivare. Våra utbildningar tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med en tydlig koppling till kursdeltagarnas egen verksamhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin