Uppdragsutbildningar för lärare och pedagoger

Utbildningsformer och pedagogik är under ständig utveckling. Behovet är stort av att utforma kompetensutveckling som är såväl verksamhetsnära som individanpassad.

Vid Uppsala universitet finns det flera vidareutbildningar inom områdena pedagogik och lärande, inte minst genom det stora utbud vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Bänkar, tavla och projiceringsduk i ett tomt klassrum.

Utbud av öppna och anpassade uppdragsutbildningar inom skolvärlden

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin