Kompetensutveckling i grundskola och gymnasium

Vi har utbildning för dig som vill växa i din yrkesroll inom grundskola och gymnasium. Tänk på att utbildningarna även kan skräddarsys för att ytterligare passa dina eller din verksamhets behov.

Här har vi samlat de vanligaste frågorna för dig som är intresserad av våra uppdragsutbildningar.

Glada barn på förskola

Kognitionsvetenskap för ämneslärare handlar om hur vi kan förbättra undervisning och lärande i förhållande till hur elever tänker och lär sig.

Kursen är skräddarsydd för dig som är högstadie- eller gymnasielärare inom samhällsvetenskapliga ämnen, svenska och språk på högstadiet eller gymnasiet.

Kursen är på avancerad nivå och ges av Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket.

För mer information och anmälan

Det övergripande innehållet fokuserar på professionsutveckling med särskilt fokus på klassrumsprocesser. Exempel på innehåll: ledarskap i klassrummet, undervisningens kärnprocesser, kollegialt lärande och inkludering, anpassning och särskilt stöd.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

Det övergripande innehållet fokuserar på professionsutveckling med särskilt fokus på klassrumsprocesser. Exempel på innehåll: ledarskap i klassrummet, undervisningens kärnprocesser, kollegialt lärande och inkludering, anpassning och särskilt stöd.

Intresseanmälan

Kursplan och litteraturlista

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin