Frågor och svar

På den här sidan har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om våra uppdragsutbildningar. Hittar du inte vad du söker? Kontakta oss så hjälper vi dig.

Vad är en uppdragsutbildning?

En uppdragsutbildning är en kurs eller ett program som till exempel ges av ett universitet eller en högskola på uppdrag av en huvudman, exempelvis en privat eller offentlig arbetsgivare.

Uppdragsutbildningen i Sverige regleras av Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2002:760).

Vem vänder sig våra uppdragsutbildningar till?

En uppdragsutbildning riktar sig vanligtvis till yrkesverksamma vid kommuner, myndigheter, organisationer och företag.

Vad kan en kurs inom vår uppdragsutbildning innehålla?

Vi jobbar brett med olika pedagogiska frågeställningar och utifrån utmaningar och behov som finns hos våra uppdragsgivare. Ett axplock av innehåll: flerspråkighet, specialpedgogik, litteracitet, systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande.

Vem kan beställa en utbildning/kurs?

Uppdragsutbildning kan beställas av en huvudman, det vill säga kommuner, företag, myndigheter (till exempel Skolverket) eller organisationer.

Vem finansierar uppdragsutbildningen?

En uppdragsutbildning bekostas av uppdragsgivaren, det vill säga huvudmannen.

Kan man gå en uppdragsutbildning på distans?

Vi ger utbildningar/kurser på distans, på campus i Uppsala, på er egen arbetsplats eller annan överenskommen ort.

Är uppdragsutbildning poänggivande?

Uppdragsutbildningar kan vara både poänggivande och icke poänggivande.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin