Om institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Foto: Lena Larson Johannesson

Institutionen ansvarar för tre forskarutbildningsämnen – pedagogik, didaktik och utbildningssociologi. Förutom utbildningar inom dessa ämnen erbjuder vi också utbildningar inom barn- och ungdomsvetenskap, pedagogiskt ledarskap och specialpedagogik.

Institutionen ger masterprogram med olika inriktningar samt ett internationellt masterprogram. Vi ansvarar också för fortbildning i språk för lärare, uppdragsutbildning och rektorsutbildning.

Utbildningsutvärderingar

Institutionen utvärderar sedan 2017 löpande många av sina egna utbildningar och program i enlighet med riktlinjer från Uppsala universitet och vår fakultet. Under 2021 har våra utbildningar i Barn- och ungdomsvetenskap och Utbildningssociologi utvärderats. 2022 utvärderas Pedagogik, Didaktik, Pedagogiskt ledarskap, Speciallärarutbildning och Uppdragsutbildning.

Läs mer om våra utbildningar

Vid vår institution verkar flera kreativa och framgångsrika forskningsmiljöer. Vi är också involverade ett flertal forskarskolor.

Välkommen till Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier – Department of Education!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin