Forskning vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi

Utbildningsvetenskaplig forskning handlar om utbildning, bildning, undervisning, socialisation och lärande.

Forskare och doktorander vid institutionen arbetar inom ramen för en eller flera av institutionens forskargrupper och många av dem är dessutom knutna till forskargrupper vid andra institutioner vid Uppsala universitet och andra lärosäten samt deltar i olika nationella och internationella forskarnätverk.

Forskningsseminarier

Våra forskningsseminarier är öppna för deltagande.

Högre seminariet

Högre seminariet är en del av institutionens forskarutbildning. Här lägger våra doktorander fram delar av sina pågående avhandlingsarbeten för diskussion och handledning.

Kontaktpersoner för de olika ämnena:

I Kalendariet finns information om tid och plats för de högre seminarierna.

Bild på Seminarierum 14:340 i Blåsenhus

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin