Fortbildning i språk

Foto: Getty Images

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (FBA) arbetar på uppdrag av regeringen med fortbildning av skolpersonal i hela landet. Vi skräddarsyr lärarfortbildning för Skolverket, kommuner, skolchefer och lärare i kommunala skolor och i friskolor, samt arrangerar seminarier och konferenser i Sverige och utomlands.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin