Registratorsfunktionen

Registratorsfunktionen ansvarar för driften av det universitetsgemensamma ärende- och dokumenthanteringssystemet och information om registrerade ärenden, samt service till allmänheten.

Registratorsfunktionen tar dagligen hand om och diarieför inkommande post, handlingar och beslut i ärenden. Registrering sker i Uppsala universitets diarium.

Uppgifterna i diariet är offentliga, vilket innebär att media och andra intresserade har rätt att ta del av dem.

Öppettider

Måndag–Fredag 09.00–11.30, 13.00–15.00
Klämdagar 10.00–12.00

Kontakt

Telefon: 018-471 1500
E-post: registrator@uu.se

Postadress: Uppsala universitet, Box 256, 751 05 UPPSALA
Besöksadress: Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Fax: 018-471 20 00

Anställda vid registratorsfunktionen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin