Samverka kring forskning

Det ska vara lätt för företag och organisationer att samverka med våra forskare. Därför erbjuder vi stöd i varje steg av processen. Från inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte till finansierade samarbeten.

Många företag och organisationer, av olika storlekar och från olika branscher och sektorer, har forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare eller forskargrupper på Uppsala universitet. Det kan bestå av allt från samarbete med en enskild forskare, till större samfinansierade projekt och partnerskap. Att delta i forskningssamverkans­projekt är ett effektivt sätt att ta del av kunskapsfronten inom ett relevant ämnesområde, både för att utveckla sin egen kunskapsbas och för att få tillgång till nya resultat och avancerad infrastruktur. Uppsala universitet har en stor ämnesmässig bredd så chansen är stor att vi kan matcha behoven i din verksamhet med kompetens och resurser vid universitetet.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin