Vision, mål och strategier

Uppsala universitet är Sveriges första universitet, grundat redan 1477. Vi är idag ett brett forskningsuniversitet med tydliga mål: Att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och samverka med det omgivande samhället för att på olika sätt bidra till en bättre värld.

Blåsenhus, Segerstedthuset och Slottet sett från ovan.

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet

Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld.

  • Universitetet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och forskning bidrar till en bättre framtid.
  • Målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans i en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö.
  • Universitetet ska med all sin bredd och samlade styrka stödja en hållbar utveckling och verka för öppenhet och respekt.
  • Universitetet verkar mitt i det samhälle som det är en del av. Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället.

Mål och strategier för Uppsala universitet

Strategiska prioriteringar

Uppsala universitet arbetar med att utveckla de generella förutsättningarna för utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. I det arbetet står fem strategiska prioriteringar i fokus:

Plan för universitetets rumsliga struktur

Att utveckla den fysiska miljön inom de lokaler och markområden som universitetet disponerar, men också samspelet med den omgivande stadsmiljön, är en av flera viktiga förutsättningar för universitetets utveckling. Projekt Utvecklingsplan 2050 har tagit fram en översiktlig plan för universitetets rumsliga struktur och fysiska gestaltning under de kommande decennierna.

Utvecklingsplan 2050

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin