Universitetsbibliotekets samlingar

Gamla böcker, gamla vykort och en läsplatta

Uppsala universitetsbiblioteks samlingar består av alla typer av material – från medeltida handskrifter till digitaliserade och elektroniska böcker, tidskrifter och databaser.

Sök i universitetsbibliotekets samlingar.

Stipendier

Uppsala universitet har drygt 500 stiftelser som bygger på donationer från 1600-talet och framåt. Stiftelserna förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning och det beviljas i dagsläget ca 700 stipendier per år till studenter och forskare. Årssumman för utdelade stipendier är ca 40 miljoner kronor. Universitetets äldsta stipendier är Bielkes och Gyllenhjelms – instiftade år 1629.

Sök stipendier

Bokryggar i skinn med texten Stipendieförfattningar i guld.

Stöd forskning, utbildning och kultur

De globala samhällsutmaningarna är många. Det handlar om miljö och hållbar utveckling, liv och hälsa, samhälle och kultur, säkerhet och fred, teknisk utveckling och innovationer. Med utmaningsdriven forskning och samhällsperspektiv kan universitetet bidra till en lösning. Det finns många möjligheter för dig som vill stödja Uppsala universitet. Var med och hjälp oss att göra skillnad.

Så kan du stödja Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-12-06