Uppsala universitet i Almedalen

"Forskning och undervisning är som bäst på sina egna villkor"

Rektor Anders Hagfeldt

Uppsala universitet ska möta dagens och morgondagens stora samhälleliga utmaningar. Bredden inom forskning och utbildning ger styrka och möjligheter. Här pågår forskning som hjälper oss att förstå vårt samhälle, som gör världen bättre och livet enklare för många människor – forskning som ger nya perspektiv på vetenskapens grundfrågor och samtidigt kunskap som bidrar till miljöns hållbarhet, människans hälsa och samhällets utveckling.

Anders Hagfeldt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin