Utbildning för yrkesverksamma

Vid Uppsala universitet erbjuder vi en stor bredd av kurser för dig som vill vidareutbilda dig. Många av kurserna ingår i vårt ordinarie utbud. Dessa kan du söka och läsa på egen hand. Universitetet ordnar också fortbildning för specifika yrkesgrupper.

Vi erbjuder också utbildningar som är särskilt utvecklade för personer som är ute i arbetslivet och dem betalar din arbetsgivare för. Denna typ av kurser kallas uppdragsutbildning.

Om du är arbetsgivare hjälper vi dig att analysera din organisations behov och tar fram kurspaket som passar din verksamhet.

Två studenter på ett bibliotek. En av dem skriver på en laptop, den andra läser fokuserat.

Kursutbud i olika utbildningsformer

Övrigt

Öppna nätutbildningar för alla

Här hittar du just nu öppna nätbaserade utbildningar för att stödja samhällets klimatomställning.

Öppet för klimatet

Webbplats Learning4professionals

Fortbildning för vägledare

Vägledardagen är en fortbildningsdag för dig som arbetar med vägledning i Uppsala och omgivande län.

Vägledardagen

Grundkurs klinisk handledning

Kursen är riktad till handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård samt närliggande områden.

Grundkurs i klinisk handledning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin