Korta fakta om Uppsala universitet

​Uppsala universitet är Sveriges och Nordens första universitet – grundat 1477 – och rankas som ett av världens 100 främsta. Här finns mer än 40 000 studenter som syns, hörs och märks överallt. Universitetets nästan 5 000 forskare och lärare bedriver världsledande forskning och erbjuder ett brett utbud av utbildning.

Kända alumner

Bland universitetets alumner finns 15 Nobelpristagare, varav 8 fick priset för upptäckter som de gjorde under sin tid vid Uppsala universitet. Några av de äldre kända forskarna vid Uppsala universitet är Carl von Linné, Anders Celsius och Olof Rudbeck den äldre.

Ritning av Celsiushuset från 1700-talet bredvid foto på Celsiushuset idag
Uppsalaalumnen Anders Celsius, som är mest känd för den hundragradiga temperaturskalan, grundade också Uppsalas första observatorium. Den nedre delen är bevarad och ligger på Svartbäcksgatan.

Tre vetenskapsområden

Universitetet är indelat i tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Dessa är i sin tur indelade i nio fakulteter och närmare 50 institutioner totalt. Rektor sedan 2021 är Anders Hagfeldt.

Uppsala universitet i siffror

Omsättning och anställda

 • Omsättning: 7 300 mnkr
 • Intäkter för utbildning på grund- och avancerad nivå: 2 147 mnkr (andel externa intäkter 13 %)
 • Intäkter för forskning och forskarutbildning: 5 153 mnkr (andel externa intäkter 56 %)
 • Anställda, årsmedel: 7 265 – (6 251 årsarbetskrafter), varav 51 % kvinnor 
 • Lokaler: 393 000 kvadratmeter

Utbildning

 • Utbildningsprogram på grundnivå: cirka 70
 • Utbildningsprogram på avancerad nivå (magister/master): cirka 70
 • Fristående kurser: cirka 1 950
 • Antal registrerade studenter: 45 925 – motsvarar 26 045 helårsstudenter (avancerad nivå: 26 %), varav 59 % kvinnor
 • Antal examina: 5 841 – varav 53 % på avancerad nivå
 • Antal internationella masterprogram: cirka 60 
 • Fristående kurser på engelska: cirka 750
 • Internationellt studentutbyte: avtal med mer än 400 universitet över hela världen, cirka 1 420 inresande studenter och 940 utresande.
  Antal avgiftsbetalande: 1414 (833 helårsstudenter), varav 47 % kvinnor
 • 27 000 alumner i fler än 130 länder i alumnnätverket

​Forskning

 • Antal professorer 605, varav 30 % kvinnor
 • Antal doktorander: 2 260, varav 48 % kvinnor
 • Antal nyantagna doktorander: 391, varav 49 % kvinnor
 • Antal doktorsexamina: 362, varav 46 % kvinnor
 • Antal licentiatexamina: 31 varav, 48 % kvinnor
 • Antal lärare (årsarbetskrafter inklusive professorer): 1 678, varav 43 % kvinnor
 • Antal disputerade lärare 1 421(årsarbetskrafter), varav 40 % kvinnor
 • Antal refereegranskade vetenskapliga publikationer: 5 167

Alla siffror gäller 2019. Läs årsredovisningen

Senast uppdaterad: 2021-02-16