Kommunförlagda förskolekurser

EDU Uppdragsutbildning ger, i samarbete med Skolverket, kurser som anordnas på plats i en kommun. Syftet med fortbildningskurserna är att stärka förskolepersonalens kompetens och därmed främja förskolans måluppfyllelse.

Kurserna riktar sig till rektorer, biträdande rektorer och förskollärare samt barnskötare och annan pedagogisk personal. Kurserna ska bidra till att varje barn ges bästa möjliga förutsättningar för utveckling och lärande. En eller flera huvudmän i en region och/eller ansvariga för fristående förskolor kan gå ihop för att beställa en kommunförlagd kurs. Kursen är avgiftsfri för deltagarna och kursens litteratur bekostas av Skolverket.

Anmäl ditt intresse

Mer information finns på Skolverkets webbplats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin