Skräddarsydd utbildning

Vid institutionen finns några av landets mest spännande och framgångsrika utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer.

Våra föreläsare, seminarieledare och kompetensutvecklare undervisar och forskar inom hela det utbildningsvetenskapliga fältet.

Inför ett uppdrag börjar vi alltid med ett förutsättningslöst möte och lyssnar in beställarens önskemål. Tillsammans designar vi sedan den utbildning du som beställare har behov av. Inget uppdrag är för stort eller för litet.

Kontakta oss för mer information

Lärare framför laptop.

Vad kan en kurs innehålla?

Vi jobbar brett med olika pedagogiska frågeställningar utifrån utmaningar och behov som finns hos våra uppdragsgivare. Våra utbildningar tar sin utgångspunkt i aktuell forskning med en tydlig koppling till kursdeltagarnas egen verksamhet. En kurs kan innehålla teman såsom exempelvis flerspråkighet, mångfald, litteracitet, systematiskt kvalitetsarbete och kollegialt lärande.

Våra utbildningar är vanligtvis en kombination av föreläsningar, seminarier och workshops med praktisk tillämpning ute i deltagarnas egna verksamheter. På så sätt får deltagarna en gyllene möjlighet att direkt omsätta teorier i praktiken. Genom kontinuerlig uppföljning med uppdragsgivaren under utbildningens gång, säkerställer vi att vi är på rätt spår och har möjlighet att fånga upp eventuella farhågor eller frågetecken.

Leda som arbetslag - kollegialt ledarskap & yrkesroller i förskolan

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal samt ett eget parallellt spår för rektorer

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla arbetslagets kollegiala ledarskap med utgångspunkt i förskolans uppdrag och arbetslagets gemensamma ansvar att leda utbildningen. Kursen utgår från teoretiska perspektiv på ledarskap som relationellt, fördelat och processinriktat. Under kursen får deltagarna med hjälp av litteraturen reflektera över ledarskapet som fenomen och uppdrag i relation till förskolans yrkesroller och uppdrag.

För rektor i egenskap av pedagogisk ledare erbjuds parallellt ett rektorsspår. Detta spår har samma kursmål och syfte som arbetslagets spår men tar utgångspunkt i rektors perspektiv och uppdrag.

Delar av kursens innehåll går att justera till upplägg som passar era förutsättningar och behov (exempelvis som workshops eller föreläsningar under studiedagar eller kvällsmöten med syfte att fördjupa eller starta igång ett utvecklingsarbete).

Kollegialt ledarskap genom dialog, delaktighet och lärande samtal

Målgrupp: Lärare och annan personal med ledaruppdrag

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla kollegialt ledarskap med utgångspunkt i utbildningens breda uppdrag. Kursen utgår från teoretiska perspektiv på ledarskap som relationellt, fördelat och processinriktat. Stor vikt läggs vid kommunikation och hur den kan utvecklas genom reflektion, bemötande och organisation. Under kursen får deltagarna med hjälp av litteraturen och olika praktiska uppgifter reflektera över ledarskapet som fenomen och uppdrag inom utbildning.

Delar av kursens innehåll går att justera till upplägg som passar era förutsättningar och behov (exempelvis som workshops eller föreläsningar under studiedagar eller kvällsmöten med syfte att fördjupa eller starta igång ett utvecklingsarbete).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin