Lärarlyftet

Vi erbjuder utbildningar inom Lärarlyftet i samarbete med Skolverket. Här kan du som lärare öka din behörighet, förbättra din ämneskunskap och bli tryggare i din yrkesroll.

För anmälan krävs förutom lärarexamen huvudmannens godkännande.

Information om Lärarlyftet på Skolverkets webbplats

Lärare framför laptop.

Speciallärarprogrammet – Språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp

Som speciallärare ger du barn och elever i behov av särskilt stöd verktyg för att delta i språkliga och sociala aktiviteter, både inom och utanför förskolans och skolans världar. Du får också redskap för att bidra till att skapa språk- skriv- och läsutvecklande miljöer.

HT 24, 100 %
Studieort: Uppsala
Schema: Campusförlagd undervisning
Anmälningsdatum: 15 mars 2024 - 15 april 2024
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Ansökan görs via antagning.se

Blankett för huvudmannens godkännande Pdf, 59 kB.

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30)

Kursen består av 3 delar som är fördelade över 2 terminer. Matematik del 1 syftar till att introducera och diskutera matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier, samt att sätta detta i relation till lärandeperspektiv. Kursen ska tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa. Matematik del 2 ger en breddning och fördjupning av matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska teorier och perspektiv. Matematik del 3 ger fördjupade kunskaper om matematikämnet utifrån matematiska och didaktiska perspektiv. Kursen ska också tydliggöra matematikdidaktiken som vetenskapsområde och undervisningspraktik samt relationen mellan dessa.

HT 24, 50 %
Studieort: Flexibel
Schema: Distansundervisning
Anmälningsdatum: 15 mars 2024 - 15 april 2024
Undervisningsspråk: svenska
Behörighet: Anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Ansökan görs via antagning.se

Blankett för huvudmannens godkännande, Lärarlyftet Pdf, 112 kB.

Blankett för huvudmannens godkännande, Waldorf Lärarlyftet Pdf, 111 kB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin