Uppdragsutbildningar inom samhällsutmaningar

Dagens samhällsutmaningar ställer allt högre krav på chefer och medarbetare. Samverkan mellan olika parter blir viktigare och vanligare. Nu utmanas värderingar, regelverk och etik mer än någonsin.

Ur hållbarhetssynpunkt gäller det att utveckla effektiva former för samarbete och säkerställa spridningsbara resultat. Här hittar du utbildningsinsatser som rustar er oavsett organisation och verksamhet.

Datumsatta utbildningar kan även anpassas och genomföras för din organasitations arbetsgrupp.

Staty över rättvisegudinnan som håller i en våg står på ett bord. I bakgrunden en ordförandeklubba.

Öppna och anpassade uppdragsutbildningar inom området samhällsutmaningar

Distansutbildning

Idag talas det mycket om hållbarhet i vårt samhälle både globalt och lokalt. Men hur ska du som ledare leda hållbarhetsarbetet i praktiken? Vilka processer bör du känna till och arbeta med för att kunna leda en hållbar verksamhet?

Utbildningen Att leda hållbarhetsarbete riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och kompetens inom hållbarhetsledning. Du kommer att få möjlighet att lyssna till och ta del av expertis inom hållbarhetsledning, delta i praktiska övningar samt reflektera över hållbarhetsarbetet i din egen verksamhet.

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter.

Mäns våld mot kvinnor definieras av FN som "Varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i, eller troligen kommer att leda till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet."

 

Person i skuggor bakom frostat glas

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) erbjuder anpassade uppdragsutbildningar inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer till organisationer, myndigheter och företag.

Mer information hittar du på NCK,s webb

Möter du i ditt arbete asylsökande, flyktingar och nyanlända och på sätt kommer i kontakt med området migration och hälsa i ditt professionella uppdrag.

Den här utbildningen kommer att ge dig ökad förståelse för den komplexa relationen mellan migration och hälsa och de etiska principer som kopplas till det. Du kommer också att få kunskap om hur migrationsprocessen och dess hälsoutfall varierar för olika grupper av migranter. Utbildningen ges på kvartsfart och är helt på distans.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin