Att leda hållbarhetsarbete, 7,5 hp

Uppdragsutbildning på distans

Datum ht 24: 2 september 2024 – 19 januari 2025

Datum vt25: 20 januari 2025 – 8 juni 2025

Utbildningen bygger på självstudier, men några webbinarier är obligatoriska:

Plats: Distansundervisning, studietakt 25% vilket motsvarar ungefär 6-8 timmar per vecka.

Avgift: 17 900 kr exklusive moms. Kurslitteraturen ingår.
Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Anmälningsvillkor/återbud

Fokuserade kollegor som arbetar med projekt, diskutera idéer. (Gettyimages)

Vill du veta mer?

Kontakta Lena Sundberg (e-post), projektledare vid Avdelningen för uppdragsutbildning.

Om utbildningen

Idag talas det mycket om hållbarhet i vårt samhälle både globalt och lokalt. Men hur ska du som ledare leda hållbarhetsarbetet i praktiken? Vilka processer bör du känna till och arbeta med för att kunna leda en hållbar verksamhet?

Vem är utbildningen till för?

Utbildningen Att leda hållbarhetsarbete riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och kompetens inom hållbarhetsledning. Du kanske ansvarar för att driva hållbarhetsarbetet i din organisation, antingen operativt eller strategiskt. Eller så jobbar du inom exempelvis IT, marknadsföring, kvalitet, produkt/tjänste- eller verksamhetsutveckling och har ambitionen att leda verksamheten mot en mer hållbar framtid.

Utbildningens innehåll

Under utbildningens gång kommer du att lära dig mer om:

  • Vad hållbarhet är, och hur det kan tillämpas på tre olika sätt: ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
  • Hur man kan förstå och analysera en verksamhet utifrån ett hållbarhetsperspektiv med systemtänkande som grund.
  • Hur man kan leda och engagera medarbetare i hållbarhetsarbetet.
  • Vilka verktyg och metoder som finns för att göra en verksamhet mer hållbar.

Vad får du med dig?

Utbildningen ger dig de färdigheter och kunskaper de behöver för att arbeta med hållbarhetsfrågor i en organisation eller i andra sammanhang. Efter genomgången utbildning kommer du kunna:

  • Förstå vad som kännetecknar hållbara processer och strategier i komplexa verksamheter.
  • Förklara vad hållbarhet är och hur det kan tillämpas i teori och praktik.
  • Utveckla en plan för hur din verksamhet kan bli mer hållbar.
  • Engagera och leda dina medarbetare i hållbarhetsarbetet utifrån ett systemperspektiv.

Kursledaren

Huvudlärare för utbildningen är Anette Oxenswärdh som arbetar och forskar kring organisationellt lärande, processer av meaning- och sensemaking, förändringsledning och uppdrags- och ansvarförståelse samt hållbarhet inom besöksnäringen.

Anette har bl.a. initierat ett forskningsnätverk, Sustainable Tourism, bestående av ett 40-tal turistforskare runt om Östersjön.

Utbildningens genomförande

Du kommer att få möjlighet att lyssna till och ta del av expertis inom hållbarhetsledning, delta i praktiska övningar samt reflektera över hållbarhetsarbetet i din egen verksamhet.

Utbildningen är helt webbaserad och undervisningen sker via en lärplattform. Tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och bredbandsuppkoppling krävs för att följa undervisningen. Utbildningen innehåller uppgifter som ventileras vid nätbaserade seminarier. För dessa erbjuds flera alternativa tider, såväl på dag- som kvällstid, och du väljer lämplig tid i samråd med kursansvarig lärare.

porträttbild, Anette Oxenswärdh

Anette Oxenswärdh, Universitetslektor vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

Examination

Examinationen består av muntlig och skriftlig redovisning av gruppuppgifter samt en skriftlig rapport. Den som får godkänt på examinationsuppgifterna erhåller motsvarande 7,5 högskolepoäng från Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik vid Uppsala universitet.

Sagt av tidigare kursdeltagare:

”Viktiga kunskaper för mig i arbetet med hållbarhet som är en del av min roll framöver.”

”Jag har fått en god kunskap kring hållbarhet som jag kommer att använda för att förbättra de rutiner vi har och för att skapa en utbildning till alla medarbetarna.”

Utbildningen kan anpassas för företag och organisationer.

Om ni önskar en anpassad version av utbildningen för en större grupp medarbetare i er organisation är ni välkomna att kontakta projektledare Lena Sundberg (e-post), tel 018-471 7587.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin