Uppdragsutbildningar inom hållbar utveckling och omställning

Lär dig att identifiera nyckelfrågor, göra strategiska val och ta ett aktivt ledarskap på vägen mot hållbar utveckling. Hur kan människan på ett uthålligt sätt nyttja jordens resurser och att verka för en mer rättvis värld?

Dessa utbildningar tar upp frågor om miljöproblem och mänsklighetens framtid utifrån både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Både lokala och globala perspektiv är i fokus.

Datumsatta utbildningar kan även anpassas och genomföras för din organasitations arbetsgrupp.

Glasfasad i en skog.

Utbud av öppna och anpassade uppdragsutbildningar inom hållbar utveckling och omställning

Distansutbildning

Idag talas det mycket om hållbarhet i vårt samhälle både globalt och lokalt. Men hur ska du som ledare leda hållbarhetsarbetet i praktiken? Vilka processer bör du känna till och arbeta med för att kunna leda en hållbar verksamhet?

Utbildningen Att leda hållbarhetsarbete riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och kompetens inom hållbarhetsledning. Du kommer att få möjlighet att lyssna till och ta del av expertis inom hållbarhetsledning, delta i praktiska övningar samt reflektera över hållbarhetsarbetet i din egen verksamhet.

Distansutbildning

Företag och organisationer får allt större krav på sig att ta socialt ansvar och jobba hållbart. Men hur gör man? Står din organisation i begrepp att utveckla verksamheten mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Då kan det vara bra att veta mer om vilka strategier, metoder och verktyg som fungerar enligt den senaste forskningen.

Utbildningen Hållbar utveckling och CSR ger dig grunderna i vad som menas med hållbar utveckling och hur företag och organisationer kan arbeta för att ta sitt ansvar, det vi kallar Corporate Social Responsibility (CSR). Du får kunskap om och möjlighet att diskutera centrala begrepp, som hållbarhet, socialt ansvar, Triple Bottom Line, People-Planet-Profit och ekologiska fotavtryck.

Är du beslutsfattare, samhällsplanerare eller hållbarhetsstrateg och vill ta del av den senaste klimatforskningen i syfte att ställa om till en mer hållbar verksamhet?

Under utbildningen arbetar du fram konkreta målsättningar för vad din verksamhet vill uppnå, baserat på kunskaper om koldioxidbudgetar och planetära gränser samt globala ramverk som Agenda 2030. Du får också exempel på lämpliga verktyg och metoder för att nå dessa mål.

Genom att diskutera goda exempel och nya initiativ inom klimat- och hållbarhetsområdet från olika delar av världen sätts arbetet med klimatanpassning i din organisation in i ett större, globalt sammanhang.

Utbildningen ges av Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS).

Är du kulturarbetare och vill utforska hur olika kulturella uttrycksformer behandlar en av vår tids största, existentiella utmaningar: de nu pågående och framtida klimatförändringarna?

Utifrån teoretiska verktyg och tvärvetenskapliga tolkningsmodeller arbetar vi i utbildningen med olika praktiska, inspirerande exempel inom skönlitteratur, poesi, film, teater, musik och konst. Innehållet fokuserar på uttrycksformer utifrån olika organisationers inriktning, och upplägget kombinerar allt från studiebesök, litterära diskussioner i en bokcirkel och praktiska workshops till reflexiva processer.

Utbildningen är anpassad för organisationer som både arbetar med vuxna och/eller barn.

Utbildningen ges av Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (CEMUS).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin