Uppdragsutbildningar inom medicin och sjukvård

Som ett av Sveriges största universitet kan vi tillsammans med Akademiska sjukhusets hela kompetens säkra en god kvalitet på samtliga våra kurser.

Vi ger utbildningar för läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter och övrig personal inom sjukvården.

Kontakta Kerstin Strandberg Wilbrand (e-post), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning, om du saknar utbildning inom ditt intressområde så försöker vi tillsammans hitta rätt kompetensinsats för ditt eller din organisations speciella behov.

 

Stetoskop som ligger på en bok.

Utbildningar för läkare - Uppsalakurserna

”Uppsalakurserna” har blivit lite av ett begrepp och vi är väldigt glada att dessa är uppskattade och ett gott komplement till Socialstyrelsens SK-kurser. Vi har ett högt söktryck men det är mycket sällan vi behöver säga nej till en deltagare vilket vi vet är uppskattat.

Alla våra kurser är certifierade och godkända av Lipus.

Halslinning på läkarbussarong med en röd klämma med ordet "Läkare".

Utbildningar för sjuksköterskor, fysioterapeuter och övrig personal inom sjukvården

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (socialstyrelsens webb) prioriteras att patienter med astma, allergi och KOL behandlas och följs upp vid mottagningar som är bemannade med specialutbildade sjuksköterskor och fysioterapeuter.

Uppsala uiversitet erbjuder grund- och påbyggnadsutbildning om 7,5 hp vardera som ger den specialistkopetensen.

Utbildningarna vänder sig framför allt till dig som är sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut och som arbetar inom alternativt kommer att arbeta inom vård och rehabilitering vid astma, allergi och KOL.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

Parkinsons sjukdom och andra parkinsonism-sjukdomar är vanligt förekommande och blir allt vanligare med en åldrande befolkning. Dessa tillstånd är ofta komplexa och kräver mycket kunskap inom sjukvården.

Utvecklingen av såväl diagnostik som behandlingsmöjligheter är snabb. Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska personer med Parkinsons sjukdom följas upp halvårsvis inom sjukvården. Därtill bör teambehandling erbjudas.
Syftet med den här utbildningen är att förmedla såväl grundläggande som specialiserad information om Parkinsons sjukdom och annan parkinsonism.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

Mänsklig hjärna i form av ett pussel med en bit utanför.

Kursinformation och anmälan

Läs mer om kursen Parkinsons sjukdom

Flygande kursstart ger största möjliga flexibilitet.

Från 1 februari 2020 har regionerna ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

Den här utbildningen ger en fördjupad kunskap om lagar och regler som är kopplade till sjukskrivning och rehabilitering och vad funktionen för koordinering innebär ur kliniskt och teoretiskt perspektiv.

Utbildningen vänder sig till dig som är fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator eller sjuksköterska och som arbetar som rehabkoordinator.

 

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller kirurgisk intermediärvård.

Du får i den här utbildningen fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap så du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

 

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

En akademisk kurs som riktar sig till dig som vill fördjupa din kompetens inom flera av operationssjuksköterskans kompetensområden.

Utbildningen vänder sig till Leg sjuksköterskor med specialistutbildning inom operationssjukvård som önskar fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760)

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin