Infektioner hos immunsupprimerade

Kursdatum: 8-11 oktober 2024 i Uppsala

Målgrupp: Kursen vänder sig till ST-läkare i olika faser av sin utbildning.

Avgift: 13 800 kr exkl. moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Kontakt: Kristina Lundgren (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. I bakgrunden finns förstoringar av celler

Kursintroduktion

Patientgrupperna med primär respektive sekundär immunbrist är heterogena och infektionspanoramat varierar mycket. Hur ställer man diagnosen immunbrist? Den kliniska bilden vid infektioner är många gånger ospecifik och symtombilden påverkas av patientens infektionsförsvar. Behandlingen försvåras ofta av att patienterna har grundsjukdomar som påverkar farmakokinetiken men också av att de behandlas med interagerande läkemedel. Att möta dessa patienter kan vara utmanande.

Oavsett om du arbetar inom öppen- eller slutenvård behöver du ha kunskap om infektioner hos denna växande grupp av patienter som sköts inom alltfler specialiteter. En missad eller försenad diagnos kan få deletära konsekvenser.


Kursledaren har ordet!

Mia Furebring, Överläkare inom VO Infektionssjukdomar på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Om Mia: Har arbetat på Akademiska sjukhuset sedan 1990 och disputerade 2005 om granulocytfunktion vid sepsis. Sedan 2017 är hon antagen som excellent lärare vid Uppsala Universitet.

Mia arbetar framför allt med infektioner inom intensivvården och efter kirurgi, samt som konsult på hematologen. Hon är sedan 2005 medlem i Svenska Infektionsläkarföreningens sepsisvårdprogramsgrupp och deltar i LÖF’s granskning ”Säker sepsisvård”.

2014 tilldelades hon SLS’s Hippokratespris och är sedan tre år vetenskaplig sekreterare i Svenska Infektionsläkarföreningen.

Välkommen till kursen där infektioner hos immunsupprimerade är i fokus!

Mia Furebring

Mia Furebring

Patientgrupperna med primär respektive sekundär immunbrist är heterogena och infektionspanoramat varierar mycket. Hur ställer man diagnosen immunbrist? Den kliniska bilden vid infektioner är många gånger ospecifik och symtombilden påverkas av patientens infektionsförsvar. Behandlingen försvåras ofta av att patienterna har grundsjukdomar som påverkar farmakokinetiken men också av att de behandlas med interagerande läkemedel.

Vilka agens ska man i första hand misstänka vid infektionsmisstanke vid olika typer av immunsuppression? Hur säkerställer man bäst infektionsdiagnoserna? När behöver man täcka alla möjliga agens med sin empiriska terapi och kan man i vissa situationer avvakta med behandling?

Vaccinationer kan förebygga vissa sjukdomar, men när ska man vaccinera och med vad? När är medikamentell profylax aktuell?

Oavsett om du arbetar inom öppen- eller slutenvård behöver du ha kunskap om infektioner hos denna växande grupp av patienter som sköts inom alltfler specialiteter. En missad eller försenad diagnos kan få deletära konsekvenser. Vi kommer under kursen att blanda föreläsningar med interaktiva falldiskussioner och vår förhoppning är att du efter kursen tryggare i din handläggning av dessa ofta

Efter genomgången kurs kommer du att ha fördjupade kunskaper i att känna igen symtom, ställa diagnos och handlägga immunsupprimerade patienter med olika typer av infektioner.

Deltagaren kommer att:

 • Ha ökad kunskap för att bäst säkerställa infektionsdiagnoserna och undvika försenade diagnoser
 • Ha kunskap om vilka agens man i första hand kan misstänka vid infektionsmisstanke och olika typer av immunsuppression
 • Ha förståelse för när man behöver täcka alla möjliga agens med sin empiriska terapi och när kan man avvakta behandling.
 • Ha kunskap om vaccinationer som kan förebygga vissa sjukdomar, när ska man vaccinera och med vad samt när är medikamentell profylax är aktuell.

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Endokrinologi och diabetologi C1, C2, C4
 • Geriatrik C1, C2, C4
 • Hematologi C1, C2, C4
 • Internmedicin C1, C2, C4
 • Kardiologi C1, C2, C4
 • Lungsjukdomar C1, C2, C4
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi C1, C2, C4
 • Njurmedicin C1, C2, C4
 • Akutsjukvård C1, C2, C3
 • Infektionssjukdomar  C1
 • Reumatologi: C6
 • Klinisk mikrobiologi: C1, C4

Enligt SOSFS 2021

 • Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Geriatrik: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Hematologi: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Internmedicin: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Kardiologi: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Njurmedicin: STc1, STc2, STc3, STc4
 • Akutsjukvård: STc1, STc2
 • Infektionssjukdomar: STc1
 • Reumatologi: STc6
 • Klinisk mikrobiologi: STc1, STc4

Pedagogiskt upplägg


Ledande forskare och ämnesspecialister från bland annat Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Helena Berggren, biträdande överläkare, Infektionskliniken

Nikos Dimopoulos, biträdande överläkare, Infektionskliniken

Marie Edvinsson, specialistläkare, PhD, Infektionskliniken

Mia Furebring, kursledare, överläkare, PhD, Excellent lärare, Infektionskliniken

Helene Hallböök, docent, överläkare. Sektionen för Hematologi

Anna Ljunghill Hedberg, överläkare, PhD, infektionskliniken

Anders Hedin, specialistläkare, doktorand, klinisk immunologi

Amelie Kinch, överläkare, PhD, Infektionskliniken

Siri Kurland, biträdande överläkare, Infektionskliniken

Jan Sjölin, professor emeritus, Infektionskliniken

samtliga medvekande är veksamma vid Akademiska sjukhuset i Uppsala

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Infektioner hos immunsupprimerade

TISDAG, 8 oktober 2024

08.30-09.00 Registrering

09.00-09.15 Introduktion, Mia Furebring

09.15-10.15 Immunförsvaret, Anders Hedin

10.15-10.45 Kaffe

10.45-11.30 Behandling av hematologiska maligniteter och dess effekt på immunförsvaret, Helene Hallböök

11.35-12.20 Allogen stamcellstransplantation – så går det till, Helene Hallböök

12.20-13.20 Lunch

13.20-14.05 Bakteriella infektioner vid neutropeni, Mia Furebring

14.10-14.55 Kateterrelaterade infektioner, Siri Kurland

14.55-15.25 Kaffe

15.25-16.30 Interaktiva falldiskussioner, Siri Kurland och Mia Furebring

ONSDAG, 9 oktober 2024

08.30-09.15 Virusinfektioner hos immunsupprimerade, Amelie Kinch

09.20-10.05 Virusinfektioner hos immunsupprimerade, Amelie Kinch

10.05-10.35 Kaffe

10.35-11.20 Infektioner hos organtransplanterade, Nikos Dimopoulos

11.25-12.10 Hepatit hos immunsupprimerade, Nikos Dimopoulos

12.10-13.10 Lunch

13.10-14.10 Interaktiva falldiskussioner, Amelie Kinch och Nikos Dimopoulos

14.15-15.00 Interaktiva falldiskussioner, Amelie Kinch och Nikos Dimopoulos

15.00-15.30 Kaffe

15.30-16.30 Interaktiva falldiskussioner, Amelie Kinch och Nikos Dimopoulos

TORSDAG, 10 oktober 2024

08.30-09.15 Biologiska läkemedel och infektioner, Mia Furebring

09.20-10.05 Svampinfektioner hos immunsupprimerade, Jan Sjölin

10.05-10.35 Kaffe

10.35-11.20 Svampinfektioner hos immunsupprimerade, Jan Sjölin

11.25-12.20 CNS-infektioner hos immunsupprimerade, Jan Sjölin

12.20-13.20 Lunch

13.20-14.15 Interaktiva falldiskussioner, Jan Sjölin och Mia Furebring

14.20-15.05 Interaktiva falldiskussioner, Jan Sjölin och Mia Furebring

15.05-15.35 Kaffe

15.25-16.30 Falldiskussioner och frågestund, Jan Sjölin och Mia Furebring

FREDAG, 11 oktober 2024

08.30-9.15 Tropiska infektioner och mykobakterieinfektioner vid immunbrist, Helena Berggren

09.20-10.05 Tropiska infektioner och mykobakterieinfektioner vid immunbrist, Helena Berggren

10.05-10.35 Kaffe

10.35-11.20 Variabel immunbrist/CVID, Marie Edvinsson

11.25-12.10 Variabel immunbrist/CVID , Marie Edvinsson

12.10-13.10 Lunch

13.10-13.55 Vaccination av immunsupprimerade, Anna Hedberg

14.00-14.45 Vaccination av immunsupprimerade, Anna Hedberg

14.45-15.15 Kaffe

15.15-16.00 Interaktiv falldiskussion, Anna Ljunghill Hedberg och Mia Furebring

16.00-16.10 Avslutning, Mia Furebring

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin