Uppdragsutbildningar inom teknik, energi och datavetenskap

Inom Uppsala universitet är forskningen bred och det finns stora möjligheter att fylla på din och din organisations utveckling genom våra utbildningar.

Kontakta Lena Sundberg, projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning om du saknar utbildning inom ditt intressområde så försöker vi tillsammans hitta rätt kompetensinsats för ditt eller din organisations speciella behov.

Sillikonplatta i labmiljö.

Utbildningar inom kärnteknik och kärnkraftsäkerhet

Vid Uppsala universitet finns en plattform med tvärvetenskaplig kompetens inom det kärntekniska området från nordiska universitet samt expertis från myndigheter och industrin.

Plattformen heter Nordic Academy for Nuclear Safety and Security (NANSS) och erbjuder grundläggande utbildning, fortbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma inom det kärntekniska området.

NANSS arrangerar kurser för organisationer och företag inom kärnkraftssektorn för att möta framtida behov och kärnsäkerhetskrav. Utbildningarna anpassas till kursdeltagarna och till den beställande organisationen och kan ge högskolepoäng.

Symbolen för radioaktivitet på en glasskiva.

Utbildningar inom datavetenskap

Business Data Translator

Förvandla organisationens information till affärsnytta

Många organisationer inom både privat och offentlig sektor samlar in och hanterar stora mängder information och data. När man vill använda sig av informationen uppstår problem. Hur vet man vilka data som är relevanta när man vill göra analyser och ta beslut? Och hur kan man vara säker på att den information man har speglar verkligheten?

Med Business Data Translator avses en person som kan samla, förädla och presentera data till användbara beslutsunderlag. Kunskap om hur man väljer och tolkar data samt hur man kan presentera den på ett begripligt sätt för övriga inom organisationen blir allt mer centralt. Den här utbildningen ger dig kunskaper som leder till affärsnytta.

Utbildningen riktar sig till chefer och medarbetare som utgår från och tolkar data för underbyggt agerande och verksamhetsnytta, t.ex. marknadsförare, säljare, ekonomer, controllers, rekryteringsansvariga och andra inom HR, verksamhetsutvecklare, förändringsledare, m.fl.

Superdatorhall

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin