Anmälningsvillkor och återbud gällande uppdragsutbildning

Anmälan

Det är inte tillåtet för privatpersoner eller enskild firma att köpa uppdragsutbildning av universitetet. Det krävs att det finns en arbetsgivare som står för kostnaden.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan.
En anmälan är bindande, om den inte återtas enligt reglerna för återbud. (v g se nedan).

Bekräftelse

Bekräftelse om antagning får du direkt via svarsmejl vid anmälan till kurs.

Praktisk information

Eventuell platsbrist meddelas omgående. I direkt anslutning till anmälan kommer en bekräftelse. Innan kursstart skickas praktisk information till den e-post som angivits i anmälan.

Försäkring

Uppdragsgivaren ansvarar för att deltagare i utbildningen har nödvändiga försäkringar.

Betalning

Faktura ställs ut till och betalas av deltagarens arbetsgivare. Fakturamottagaren måste vara en juridisk person. Kursavgiften faktureras med 30 dagars betalningsvillkor.

Återbud

Vid avbeställning gäller följande:
- fyra veckor före kursstart debiteras 25 % av kursavgiften
- tre veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften
- två veckor före kursstart debiteras kursavgiften i sin helhet
Vid sjukdom med uppvisande av läkarintyg debiteras en administrationsavgift på 500 kr exklusive moms

Inställd kurs/utbildning

En utbildning kan komma att ställas in om det är för få sökande eller vid andra oförutsedda omständigheter. Om så sker återbetalas eventuella inbetalda avgifter. Ersättning därutöver utbetalas inte.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin