Uppdragsutbildningar inom organisation, ledarskap och personal

Vid Uppsala universitet bedriver vi omfattande forskning och utbildning inom organisation, ledarskap och personal. Vi ger kvalificerade ämnesövergripande utbildningar för chefer och medarbetare inom komplexa verksamheter.

Detta sker dels i form av öppna program med deltagare från olika verksamheter, dels i form av myndighetsinterna insatser anpassade för en specifik myndighet, region eller kommun.

Datumsatta utbildningar kan även anpassas och genomföras för din organasitations arbetsgrupp.

Träblock med silhuetter på. De är utspridda och förbundna med linjer för att illustrera en grupp.

Ledarskapsutbildningar för chefer

Som chef i kommunal och regional verksamhet agerar du i ett system där politiska beslut bestämmer förutsättningarna. Arbetet skiljer sig därför på många punkter från övriga arbetslivet. Hur kan man förena värden som effektivitet, rättssäkerhet och demokrati? Hur skapa en god förvaltningskultur baserad på den offentliga värdegrunden, en gemensam syn på uppdraget och etisk kompetens? Och kan ”tillitsbaserad styrning” vara svaret på den nya tidens utmaningar?

Utbildningen fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Det pedagogiska upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarna jobbar med individuella uppgifter under utbildningens gång.

Ta kontroll över den strategiska AI-resan i din organisation i dag!

Programmet AI for Executives – ett unikt samarbete mellan tre av Sveriges största universitet och AI Sweden, det svenska nationella centret för tillämpad artificiell intelligens.

AI är för många organisationer en strategisk nödvändighet och kräver ett starkt engagemang från ledningen.

Målet med programmet är att öka förståelsen för AI, och utrusta beslutsfattare med den kunskap de behöver för att arbeta strategiskt med AI – och leda sina organisationer i införandet av AI under de kommande åren.

Fyra personer står runt ett bord ich pratar i mordern kontorsmiljö.

Ulrika Ljungman Uppsala universitet, Ian Richardson, Stockholms universitet, Martin Svensson, AI Sweden och Håkan Ericsson, Göteborgs universitet. Foto: Karina Ljungdahl

Skräddarsydd utbildning

Som offentliganställd agerar du i ett system, vars beståndsdelar styrs av olika förutsättningar vad gäller ekonomi, juridik, teknik och människor, och där offentlig sektor på viktiga punkter skiljer sig från övriga delar av arbetslivet.

Den här utbildningen fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Utbildningen lämpar sig särskilt för deltagare från samma kommunala förvaltning eller statlig myndighet och riktar sig till första och andra linjens chefer och verksamhetschefer.

Skräddarsydd utbildning

Vid Uppsala universitet har vi inom ramen för Äldreomsorgslyftet utvecklat en utbildning med fokus på dig som är chef inom vård- och omsorgsförvaltningen.

Upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarnas individuella uppgifter tas fram i dialog mellan deltagarna och deras närmaste chefer.

Hur kan ledarskap på distans skapa engagemang och få medarbetare att ta ”ägandeskap” för uppdrag och samverkan i gruppen? Många upplever att distans kan leda till minskad tillit. Avståndet kan också skapa en känsla av att uppdraget vilar helt på medarbetarens axlar.

Vi adresserar istället hur distans, för såväl ledare som medarbetare, också kan vara utvecklande, motiverande och innovativt om det upplevs som att det finns en närhet i form av tillit, och förtroende i det operativa arbetet. Ledarskapets viktigaste roll blir då att vara ett föredöme, ta ansvar, stödja, konfrontera, skapa delaktighet och kreativitet. Kort sagt: att vara en utvecklande ledare.

Övriga uppdragsutbildningar inom organisation, ledarskap och personal

Distansutbildning

Idag talas det mycket om hållbarhet i vårt samhälle både globalt och lokalt. Men hur ska du som ledare leda hållbarhetsarbetet i praktiken? Vilka processer bör du känna till och arbeta med för att kunna leda en hållbar verksamhet?

Utbildningen Att leda hållbarhetsarbete riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper och kompetens inom hållbarhetsledning. Du kommer att få möjlighet att lyssna till och ta del av expertis inom hållbarhetsledning, delta i praktiska övningar samt reflektera över hållbarhetsarbetet i din egen verksamhet.

Är du kanske utvecklare, processledare, projektledare eller i en specialistroll?
Ett helt unikt upplägg som ger mycket stort affärsvärde!
Förstå gruppens utveckling, kommunicera ditt ledarskap, och led utifrån just din situation och ditt uppdrag.

Finn ditt sätt att leda och inspirera andra till att följa!

En utbildning för dig som inte chef, men vill vara en ledare som skapar engagemang och får andra att ta ägarskap för uppdrag och samverkan.

För att anställda vid universitet och högskola ska få grundläggande kunskap om vad det innebär att vara statstjänsteman inom ramen för sin anställning har utbildningen Vårt uppdrag – min roll som statsanställd inom universitet och högskola producerats.

Utbildningen är en webbaserad introduktionsutbildning och har utvecklats i samarbete mellan Göteborgs, Lunds och Uppsala universitet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin