AI for Executives

AI for Executives är ett sex dagars program för ledare som har tagits fram av uppdragsutbildningsverksamheterna vid Stockholms universitet, Uppsala universitet och Göteborgs universitet, i samarbete med experter på tillämpad digital transformation vid AI Sweden.

Programmet är riktat till högre chefer som saknar det tekniska kunnandet. Deltagarna kommer att få kunskap, expertinsikter och praktiska tillvägagångssätt för att börja leda transformationen eller implementeringen av AI i sina organisationer och branscher.

Expertföreläsare med bakgrunder inom näringsliv, akademi och politik ger dig en utförlig översikt över viktiga strategiska beslut vid implementering av AI-projekt i din organisation. Utöver de uppenbara tillfällena till lärande och nätverkande som presenteras i programmet kommer deltagarna att få en introduktion till AI Swedens ekosystem av experter.

AI for executives Logotype

Hur ser programmets upplägg ut?

AI for Executives är ett program på totalt 6 dagar som är indelat i fyra moduler. De första tre modulerna består av 2+1,5+1,5 dagar fördelat på tre tillfällen och levereras av respektive universitets leverantör av uppdragsutbildning.

Den fjärde modulen är ett heldags-evenemang som hålls av AI Sweden och som sammanför deltagande ledare över hela Sverige och introducerar dig som deltagare till AI Swedens ekosystem.

Programmets genomförande i Uppsala lämpar sig särskilt väl för chefer i statlig, kommunal/regional verksamhet samt för civilsamhället.

Programmet hålls på svenska och även till viss del på engelska för att ge utrymme för internationella forskare och experter att medverka.

Modul 1, AI och verksamheten: 3-4 september 2024

Modul 2, Strategisk AI: 23-24 oktober 2024

Modul 3, AI-transformation: 28-29 januari 2025

Modul 4, Lärande och samarbete: 19 mars 2025, heldagsevent i Stockholm i samarbete med AI Sweden.

Priset för 6-dagarsprogrammet, inklusive alla måltider, är 67 500 SEK ex moms.

För att kunna leverera en programupplevelse av hög kvalitet och säkerställa programmets resultat är deltagarantalet för varje program begränsat.

Ni erhåller 10% rabatt om ni anmäler två eller flera deltagare från samma organisation.

"Early Bird" erbjudande!
10% rabatt vid anmälan innan den 7 mars 2024

Anmälningsvillkor/återbud

Alla moduler är de samma, och medverkande föreläsare är i huvudsak de samma, som när programmet går i Stockholm och Göteborg. Men offentlig sektors särskilda förhållanden, politiska styrning och juridiska ramverk kommer att tas med i innehållet i alla föreläsningar och reflekterande samtal. Den heldag som AI Sweden genomför den 19 juni 2024 ligger inbäddat som det tredje momentet i Uppsala universitets programgenomförande. AI Sweden´s möte, som kommer att ske i Stockholm, utgör ett ovärderligt nätverk av experter som kan ge stöd i utvecklingen av strategier för att införa AI.

Moduler

AI och verksamheten. 3-4 september 2024

Du introduceras för AI/maskininlärning och dess underliggande tekniker, möjligheter och begränsningar. Vi utforskar potentialen för AI genom att titta på de många datadrivna affärs- och industritillämpningar som har utvecklats under de senaste åren

Strategisk AI, 23-24 oktober 2024

I den här modulen kommer vi att ta upp de långtgående konsekvenserna av AI/maskininlärning för verksamhetsstrategin och varför vi behöver ta oss bort från föreställningen att teknik är ett IT-problem. Behovet för organisationer att anta en strategisk process för införande av AI samtidigt som de förblir öppna för osäkerhet och utforskande är mycket viktigt – att balansera effektivitet med anpassningsförmåga är nämligen en grundförutsättning för strategisk AI-användning.

AI-transformation, 28-29 januari 2025

Den tredje modulen sammanför teman från de två första sessionerna och handlar i praktiken om att gå vidare i våra organisationer, få en tydlig strategisk förståelse för de frågor som står på spel och säkerställa det långsiktiga stöd som krävs för AI-transformation. Du kommer att få diskutera de verkliga kostnaderna för AI-transformation och reflektera över den tid som krävs för att leverera en meningsfull förändring. I korthet – en färdplan och en startpunkt för framtida strategisk AI-användning.

Lärande och samarbete, 19 mars 2025, en heldag nätverksevent i samarbete med AI Sweden.

Den fjärde modulen arrangeras av AI Sweden och är en möjlighet för deltagarna att träffas och diskutera AI-utmaningar med deltagare från andra organisationer runt om i Sverige. Modulen kommer att ge djupgående kunskap om viktiga områden som språkteknologier, edge learning osv. Modulen utgör visserligen den sista dagen av programmet AI for Executives, men den är utformad som startpunkten på en fortlöpande och långsiktig väg mot införande av AI.

  • En tillämpad inlärningsupplevelse som levereras av tankeledare inom AI och som förklarar AI på ett begripligt sätt och ger en översikt över dess möjligheter och begränsningar.
  • Förmågan att förstå grunderna i AI/maskininlärning och kunna kommunicera med viktiga aktörer/kollegor.
  • Förståelse för hur AI används globalt, med många konkreta exempel på tillämpningar, ställt mot en bakgrund av geopolitiska och etiska överväganden.
  • Förståelse för beredskapen och potentialen för AI i din organisation – och medvetenhet om vilka kompetensluckor som finns och vilka utmaningar som införandet medför.
  • Fortlöpande återkoppling på AI-relaterade förändringsplaner och tillgång till ett nätverk med likasinnade ledare.
  • En introduktion till AI Swedens tjänster och ekosystem – en potentiellt ovärderlig resurs när du vill utveckla strategier inom detta område.
  • Ett intyg om avslutad utbildning från partneruniversitet i samarbete med AI Sweden.

Kontakt Uppsala universitet

Ulrika Ljungman

Programledare, AI for Executives i Uppsala

Avdelningen för uppdrahsutbildning

Tel nr. 018-471 7550

Bo Månson

Projektledare

Avdelningen för uppdragsutbildning

Tel. 018-471 7578

logotyper Stockholms- Upsala-, och Göteborgs universitet samt AI Sweden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin