Utbildning för chefer i kommunal/regional verksamhet

Chefsutbildning, 7,5 hp

Utbildningen riktar sig till dig som är chef inom kommunal/regional förvaltning och vill utvecklas i din chefs- och ledarroll.

Särskilt fokus sätts på rollen som chef i en politiskt styrd verksamhet och möjligheten att utifrån den aktuella forskningen reflektera tillsammans med andra chefer.

Datum: Start 4 september 2024 – avslut 30 januari 2025
Plats: Uppsala, sammanlagt 10 kursdagar.

Avgift: 63 500 kr exklusive moms. I priset ingår kurslitteratur, lunch och fika alla dagar samt en middag på lokal i centrala Uppsala under första kursdagens kväll.

Anmälningsvillkor/återbud

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Möte i konferensrum

Som chef i kommunal/regional verksamhet agerar du i ett system där politiska beslut bestämmer förutsättningarna. Arbetet skiljer sig därför på många punkter från övriga arbetslivet. Chefen behöver hantera komplexa målbilder, målkonflikter, konkurrerande logiker och styrsystem, svårigheter att mäta kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet. Samtidigt krävs goda ledarkunskaper och förmåga att leda i en ständigt föränderlig värld.

Utbildningen fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Hur kan verksamheten utvecklas för att nå de politiskt uppsatta målen?

Hur kan man förena värden som effektivitet, rättssäkerhet och demokrati? Hur skapa en god förvaltningskultur baserad på den offentliga värdegrunden, en gemensam syn på uppdraget och etisk kompetens? Och kan ”tillitsbaserad styrning” vara svaret på den nya tidens utmaningar?

Utbildningen innehåller fem moduler om vardera två dagar:

  • Tjänstemannarollen och att vara chef i politiskt styrd verksamhet
  • Styrning, implementering och samverkan i komplexa verksamheter
  • Det personliga ledarskapet
  • Utveckling och förändringsledning
  • Det kommunikativa ledarskapet, projektredovisning och fortsatt utveckling

Pedagogiskt upplägg som utvecklar verksamheten

Det pedagogiska upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarna jobbar med individuella uppgifter under utbildningens gång. Dessa uppgifter tas fram och förankras med närmaste chef. Dessa chefer bjuds också in till ett avslutande, framåtriktat seminarium.

Utbildningens upplägg

Utbildningen innefattar totalt 10 datumsatta utbildningsdagar fördelade parvis i fem block. Mellan blocken förväntas deltagarna läsa viss litteratur och arbeta med den egenvalda uppgiften. De delar med sig av sitt arbete via skriftliga inlämningsuppgifter och reflektionsseminarier. En kursledare finns med under hela kursens gång. Det går även att läsa utbildningen för kursintyg istället för högskolepoäng. Samma innehåll och upplägg, men undantag för de examinerande momenten. Aktiv närvaro samtliga dagar krävs för både högskolepoäng och kursintyg.

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och pågår i ca 5 månader vilket innebär att deltagarna ägnar ca 8-10 timmar i veckan åt studier under utbildningens gång (inklusive lektioner, självstudier, grupparbeten och examination). Examinerande institution är statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Specialanpassa delar av utbildningen för er verksamhet

Det går även att som kommun/region beställa en eller flera tvådagarsmoduler av utbildningen separat till den egna verksamheten, och där anpassningar kan göras till just era specifika utvecklingsbehov.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin