Att leda utvecklande utan att vara chef

En kursomgång är 4 halvdagar med träffar, helt på distans.

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som inte är chef men är utvecklare, processledare, projektledare eller i en annan specialistroll.

Plats: Distansutbildning
Avgift: 13 800 kr, exklusive moms

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Utbildningen ges kontinuerligt vid efterfrågan.

Arbetsgrupp med en person som står framför ett blädderblock och diskuterar med två personer.

Den här utbildningen kan även beställas speciellt anpassad för din organisation som distansutbildning/fysisk på plats hos er eller som en kombination.

Kontakta Bo Månson (e-post), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning.

Om utbildningen

Att som samordnare leda utan chefskap kräver ett ledarskap både över sig själv och i samverkan med andra. Programmet omfattar fyra halvdagar fördelade på fyra tillfällen i form av interaktiva videomöten. I dessa ges ”mikroföreläsningar”, samt reflektionspass i smågrupper och i plenum. Två ytterligare sessioner sker på den digitala lärplattformen Howspace mellan videomötena, där det finns möjlighet till fördjupning, förberedelse och arbete i egen takt.

Deltagarna delas upp i mindre fasta grupper, ”triader”, som träffas fysiskt eller i Zoom, och stöttar varandra i lärprocessen under programmets gång. Mellan träffarna jobbar deltagarna aktivt med att hands-on pröva verktyg och arbetssätt som introduceras i programmet – och lär genom att göra. Detta ger ett stort affärsmässigt värde redan under kursens gång, för såväl din arbetsgivare som för dig!

Kursledare

Annika Gistvall, Institutet för Personal- och Företagsutveckling, IPF

Annika är leg psykolog och organisationspsykolog med lång erfarenhet inom chefs- och organisationsutveckling.

Annika Gistvall

Kursledare, Annika Gistvall

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin