Utbildning för chefer i offentlig sektor

Skräddarsydd utbildning

Utbildningen fokuserar på de unika förutsättningar som gäller för ledarskap och medarbetarskap i en politiskt styrd verksamhet. Som offentliganställd agerar man i ett system, vars beståndsdelar styrs av olika förutsättningar vad gäller ekonomi, juridik, teknik och människor, och där offentlig sektor på viktiga punkter skiljer sig från övriga delar av arbetslivet.

Hur förena värden som effektivitet, rättssäkerhet och demokrati? Hur har kraven på chefer och medarbetare förändrats? Hur skapa en god förvaltningskultur baserad på den offentliga värdegrunden, gemensam syn på uppdraget och etisk kompetens? Och kan ”tillitsbaserad styrning” vara svaret på den nya tidens utmaningar?

Rutkollage med många ansikten sittande vid arbetsplatser.

Utbildningen lämpar sig särskilt för deltagare från samma kommunala förvaltning eller statlig myndighet och riktar sig till första och andra linjens chefer och verksamhetschefer

Anpassa utbildningen till den egna organisationen
Upplägget främjar anpassning till den egna verksamheten då deltagarnas individuella uppgifter tas fram i dialog mellan deltagarna och deras närmaste chefer. Dessa chefer medverkar också i ett avslutande, framåtriktat seminarium.

Vidare ges möjlighet för förvaltningschef eller liknande att inleda programmet med ett anförande samt för andra nyckelpersoner inom verksamheten att medverka vid föreläsningar.

Ur Innehållet

Utbildningen ges som uppdragsutbildning vilket innebär att den kan anpassas efter organisationens och deltagarnas behov och förutsättningar. Grundstommen innehåller följande huvuddelar:

  • Tjänstemannarollen och att vara chef i politiskt styrd verksamhet
  • Styrning, implementering och förbättringsarbete
  • Det personliga ledarskapet
  • Utveckling, ekonomi och förändringsledning
  • Det kommunikativa ledarskapet
  • Examination och fortsatt utveckling

Utbildningens Upplägg

Utbildningen innefattar totalt 10 datumsatta utbildningsdagar fördelade parvis i fem block. Mellan blocken förväntas deltagarna läsa viss litteratur och arbeta med en egenvald uppgift. De delar med sig av sitt arbete via skriftliga inlämningsuppgifter och reflektionsseminarier.
En kursledare finns med under hela kursens gång.

Det finns möjlighet att genomföra utbildningen i form av fysiska träffar, helt på distans eller en blandning av dessa.

Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och pågår i ca 5 månader vilket innebär att deltagarna ägnar ca 8-10 timmar i veckan åt studier under utbildningens gång (inklusive lektioner, självstudier, grupparbeten och examination). Examinerande institution är statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

Det går även att ge utbildningen utan högskolepoäng men på samma akademiska nivå där deltagarna får ett kursintyg.

Kontakta oss om du vill du vill prata utbildning inom organisation, ledarskap och personal

Bo Månson

Bo Månson

Projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning

Lena Sundberg

Lena Sundberg

Projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning

Malin Ardre

Malin Ardre

Projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin