Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården

Datum: Inget aktuellt kurstillfälle finns tillgängligt att anmäla sig till för närvarande.

Målgrupp: Rehabiliteringskoordinatorer inom hälso- och sjukvården, t ex arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, sjuksköterska eller personer med annan lämplig högskoleutbildning om minst 180 hp.
Utbildningen vänder sig främst till medarbetare från sjukvårdsregion Mellansverige (Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro) men vi har denna gång avsatta platser för medarbetare från övriga regioner.

Utbildningen fördelas på fem kurstillfällen varav tre dagar är i Uppsala och övriga träffar sker via Zoom. Däremellan finns schemalagd tid för grupparbete och fördjupningsuppgiften.
Examination sker genom aktivt deltagande samt godkända hemuppgifter.

Avgift: 18 000 kr exklusive moms

Två personer sitter mittemot varandra och samtalar. En för anteckningar.

Kontakt:

Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare Marie-Louise Pauhlson (e-post).

Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du dig till koordinator Pernilla Riben (e-post).

Från 1 februari 2020 har regionerna ett lagstadgat ansvar att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna patienter.

3 § Koordineringsinsatser ska ges efter behov inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och bestå av personligt stöd, intern samordning och samverkan med andra aktörer.”
Lag (2019:1297) koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter (Sveriges riksdags webbplats)

Insatserna ska ges efter behov för att främja återgång i arbete och består av personligt stöd, intern samordning inom hälso- och sjukvården, samarbete med arbetsgivare och extern samverkan med aktörer som Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunen. För att kunna stödja patienterna finns rehabkoordinatorer inom primärvård och inom slutenvården i samtliga regioner.

Utbildningen vänder sig till dig som är rehabiliteringskoordinator inom hälso- och sjukvården, t ex arbetsterapeut, fysioterapeut, kurator, psykolog, sjuksköterska eller annan lämplig högskoleutbildning om minst 180 hp. Du får i denna utbildning fördjupad kunskap om lagar och regler som är kopplade till sjukskrivning och rehabilitering och vad funktionen för koordinering innebär ur kliniskt och teoretiskt perspektiv. Du får även stöd för att kunna arbeta på organisationsnivå, utveckla rutiner kring sjukskrivning och hantera och analysera sjukskrivningsstatistik.

Målet med utbildningen är att ge dig den fördjupade kunskap du behöver för att känna dig trygg i din roll som rehabkoordinator. Du ska ha de verktyg du behöver för att kunna stödja patienten, samordna internt och samverka externt för att optimera rehabiliterings- och sjukskrivningsprocess samt för att kunna arbeta interprofessionellt.

Kursledaren har ordet

Marie-Louise Pauhlson, rehabkoordinator, leg. fysioterapeut, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset.

Välkommen till uppdragsutbildningen ”Koordinering av rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessen inom hälso- och sjukvården”.
Den här utbildningen vänder sig till fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, sjuksköterskor och andra professioner som redan är yrkesverksamma som rehabkoordinatorer, och som önskar erhålla ökad kunskap om koordineringsprocessen på individ- och organisationsnivå för att på det sättet kunna verka som ett stöd till såväl patienter som kollegor inom området försäkringsmedicin. Du kommer att lära dig mer om rehabilitering- och sjukskrivningsprocessen, faktorer som påverkar arbetsförmåga och olika aktörers ansvar när det gäller samordning kring rehabilitering och återgång i arbete.

Porträttbild Marie-Louise Pauhlson

Marie-Louise Pauhlson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin