Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

Kursdatum: 12-15 november 2024, i Uppsala

Målgrupp: ST-läkare i internmedicin och allmänmedicin. Kursen kan också utgöra en lämplig introduktion för ST-läkare i gastroenterologi och hepatologi som befinner sig tidigt i utbildningen. AT-läkare i senare delen av AT är välkomna.

Avgift: 13 600 kr exklusive moms. Lunch, kaffe samt viss dokumentation ingår. Resa och logi ingår ej i priset och bokas själv av deltagaren.

Anmälningsvillkor/återbud

Bildkollage läkare med medicinrelaterade föremål som tycks komma upp ur huvudet. Insidan av förstorat tarmludd i bakgrunden.

Kontakt: Pernilla Riben (e-post), projektkoordinator vid avdelningen för uppdragsutbildning

Kursintroduktion

Symtom från mag-tarmkanalen är vanligt förekommande, både inom primär- och slutenvård. Det är därför viktigt att ha känna till vad som bör föranleda utredning, och hur och var denna ska initieras.

Funktionella mag-tarmbesvär och avvikande leverprover är exempel på gastroenterologiska tillstånd som kan utredas inom primärvården, medan till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, autoimmun leversjukdom och levercirros behöver handläggas inom internmedicinska eller gastroenterologiska enheter. Gränsdragningen mellan godartade och potentiellt allvarliga tillstånd kan dock vara svår. På akutmottagningar, vårdavdelningar och intensivvårdsavdelningar är panoramat vanligen annorlunda med sjukare patienter och påtagliga symtom, till exempel blodtillblandade diaréer, encefalopati, skyhöga leverprover. Här krävs skyndsam och inte sällan multidisciplinär handläggning.

Kursledarna har ordet!

Kajsa Björner, specialistläkare och Johan Vessby, överläkare, med dr, båda vid sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset.

Varmt välkomna till Uppsala och till vår kurs där vi hoppas kunna ge er en kliniskt tillämpbar översikt inom gastroenterologiska sjukdomspanoramat. Under veckan går vi igenom ett stort antal gastroenterologiska diagnoser som ni med största sannolikhet kommer stöta på under er kliniska tjänstgöring, var ni en väljer att arbeta framöver.

Kursen kommer belysa disciplinens spännande bredd, vilket innebär översiktsföreläsningar och fallseminarier där vi behandlar allt från godartade men besvärliga funktionella tillstånd till akuta och potentiellt livshotande scenarion. Vi går tillsammans igenom sjukdomarna med mål att ger er en användbar tankestruktur som underlättar diagnos och handläggning av dessa patientgrupper.

Porträttbild Kajsa Björner och Johan Vessby

Kajsa Björner och Johan Vessby

Efter genomförd kurs förväntas deltagaren

 • ha kunskap om differentialdiagnostik, utredning, behandling och indikationer för remittering av patienter med;
  • Inflammatoriska och funktionella tarmsjukdomar
  • Celiaki, laktosintolerans och födoämnesallergi
  • Dyspepsi och refluxsjukdom
  • Förstoppning
  • Inflammatoriska, kolestatiska och metabola leversjukdomar
  • Cirrotiska komplikationer
 • självständigt kunna initiera utredning och behandling av akuta gastroenterologiska och hepatologiska tillstånd
 • kunna tolka labprover ur ett gastroenterologiskt och hepatologiskt perspektiv
 • ha kunskap om indikationer och kontraindikationer för endoskopiska och radiologiska undersökningsmetoder

Kursen avser att täcka in följande delmål enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST:

Enligt SOSFS 2015:8

 • Allmänmedicin: c3
 • Internmedicin: c1, c2
 • Lungsjukdomar: c1, c2
 • Kardiologi: c1, c2
  Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: c1, c2, c3, c6, c7
 • Reumatologi: c11
 • Endokrinologi och diabetologi: c1, c2
 • Akutsjukvård: c1, c2
 • Njurmedicin: c1, c2
 • Geriatrik: c1, c2
 • Hematologi: c1, c2

Enligt SOSFS 2021

 • Allmänmedicin: STc3
 • Internmedicin: STc1, STc2
 • Lungsjukdomar: STc1, STc2
 • Kardiologi: STc1, STc2
 • Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: STc1, STc2,STc3, STc6, STc7
 • Reumatologi: STc11
 • Endokrinologi och diabetologi: STc1, STc2
 • Akutsjukvård: Stc1, STc2
 • Njurmedicin: STc1, STc2
 • Geriatrik: STc1, STc2
 • Hematologi: STc1, STc2

Pedagogiskt upplägg

Kursen är genomgående fallbaserad, det vill säga föreläsningarna utgår från ett eller flera fall. Utifrån fallen kommer vi att diskutera utredning och praktisk handläggning på ett interaktivt sätt. Vidare avslutas föreläsningsblocken med separata, vanligen mentimeterbaserade, falldiskussioner med repeterande syfte, vilka samtidigt fungerar som examination.

Lipus logotype

LIPUS har granskat och godkänt denna utbildning. Socialstyrelsens intyg för meritvärdering vid ST tillhandahålls efter godkänd kunskapskontroll på gruppnivå och 100% närvaro i kursens samtliga moment.

Kajsa Björner, kursledare, specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi

Julia Blomdahl, specialistläkare, med. dr, gastroenterologi och hepatologi

PerJohan Lindfors, överläkare, docent, gastroenterologi och hepatologi

Maria Ling Lundström, specialistläkare, med. dr, gastroenterologi och hepatologi

Fredrik Rorsman, överläkare, docent, gastroenterologi och hepatologi

Paul Runeson, specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi

Reza Sheikhi, specialistläkare, gastroenterologi och hepatologi

Peter Thelin Schmidt, överläkare, prof, gastroenterologi och hepatologi

Johan Vessby, kursledare, överläkare, med dr, gastroenterologi och hepatologi

Susanna von Scheele, specialistläkare gastroenterologi och hepatologi

Samtliga verksamma vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Översiktskurs i gastroenterologi och hepatologi

TISDAG 12 NOVEMBER 2024

09.30-10.00 Registrering och kaffe

10.00-10.15 Introduktion. Johan Vessby och Kajsa Björner

10.20-11.05 Gastrointestinala undersökningsmetoder. Fördelar och begränsningar med olika endoskopiska undersökningar. Vad ska ingå i remissen? Hur gör vi med blodförtunning? När kan CT- colon ersätta coloscopi? Vad tillför esofagusmanometri och ventrikelscintigrafi? Peter Thelin Schmidt

11.10-11.45 Esofagit och ulcus. När bör vi gastroskopera? Hur ser det ut i kameran? Hur hjälper vi GERD-patienterna? Ska ulcus alltid kontrolleras? Peter Thelin Schmidt

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.15 Dysfagi och Kräkning. Orsaker, diagnostik och behandling. Vad kan handläggas inom primärvården och när ska man remittera? Paul Runeson

13.15-14.00 Funktionell magtarmsjukdom (FGID). Vad ryms inom begreppet FGID? Hur sorterar vi bland symtomen, och hur gör vi rätt från början? När är ytterligare undersökningar befogade, PerJohan Lindfors

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.15 Forts. Funktionell magtarmsjukdom? Finns effektiv symtomatisk terapi? Evidensen för icke-farmakologisk terapi? PerJohan Lindfors

15.15-16.15 Falldiskussioner. GI-utredning. FGID, Kursledningen

16.15-16.20 Individuell utvärdering av dagens föreläsningar

ONSDAG 13 NOVEMBER 2024

08.15-08.30 Återkoppling. Johan Vessby och Kajsa Björner

08.30-09.15 Leverutredning I. Vilka prover ingår i en leverutredning och hur skall de tolkas? När kan man avvakta och när är det mer bråttom? Johan Vessby

09.20-10.05 Leverutredning 2. Hur kan levern visualiseras? Vilken undersökning ska vi välja? Vad är FibroScan? Johan Vessby

10.05-10.35 Kaffe

10.25-11.05 Metabol fettleversjukdom (MASLD). Vad är MASLD och met-ALD? Hur screenar vi och prognosticerar FLD-patienter? Julia Blomdahl

11.10-11.45 Alkoholleversjukdom (ALD). Vad behöver vi veta om alkoholleversjukdom? Vad avgör prognos? Vad är alkoholhepatit? Johan Vessby

11.45-12.30 Lunch

12.30-13.10 Celiaki och malabsorption.
Hur ställs celiaki-diagnosen? Vad har man att vinna på behandling? Hur gå vidare om inte glutenfritt räcker? Vad bör ingå i ”malabs-prover”? Julia Blomdahl

13.10-14.00 Inflammatorisk tarmsjukdom I. Vad kännetecknar ulcerös kolit och Crohns sjukdom? Hur utreder man? Vad kännetecknar ett akut skov? Hur hanterar man det på akuten? Kajsa Björner

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.30 Inflammatorisk tarmsjukdom 2. Hur ser behandlingstrappan ut? När blir avancerad behandling aktuell, och hur väljer vi preparat? Kajsa Björner

15.30-16.20 Kolestatisk leversjukdom. Symtom, utredning och behandling av primär skleroserande kolangit och primär biliär kolangit. Vad är IgG-4-syndrom? Johan Vessby

16.20-16.25 Individuell utvärdering av dagens föreläsningar

TORSDAG 14 NOVEMBER 2024

08.15-08.30 Återkoppling. Kursledningen

08.30-09.15 Mikroskopisk koli och eosinfil tarmsjukdom. Vad kännetecknar mikroskopisk kolit? Trigger-faktorer. När ska man misstänka eosinofil esofagit, och när bör vi kolla efter eosinofiler i övriga magtarm-systemet? Maria Ling Lundström

09.15-09.50 Autoimmun hepatit. Vad kännetecknar AIH, och hur behandlar vi? Hur värderar vi antikroppar, och när behövs biopsi? Johan Vessby

09.50-10.00 Falldiskussioner. Introduktion falldiskussioner, Kursledningen

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.45 Falldiskussioner. Seminarieform, Johan Vessby, Kajsa Björner, Susanna von Scheele, Maria Ling Lundström

11.45-12.30 Lunch

12.30-14.00 Cirros och dess manifestationer. Vad innebär cirros? Varför är portal hypertension viktigt att förstå? Vilka komplikationer kan uppstå och varför? Hur behandlar vi dekompenserad cirros? Vilken roll har fysioterapi och nutrition för utgången? Vad är TIPS? Kajsa Björner, Reza Shekhi

14.00-14.30 Kaffe

14.30-15.15 Levertransplantation. När överväger vid transplantation? Vem kan vara aktuell för transplantation? Johan Vessby

15.15-16.15 Ovanliga leversjukdomar och levernära tromboser. Vad bör väcka misstanken om mer ovanlig leversjukdom? Vad skiljer portavenstrombos från Budd-Chiari? Fredrik Rorsman

16.15-16.20 Individuell utvärdering av dagens föreläsningar

17.30 After Work. Gemensam mat och dryck. Frivilligt deltagande men garanterat trevligt!

FREDAG 15 NOVEMBER 2024

08.15-08.30 Återkoppling. Kursledningen

08.30-09.00 Akut svår leversjukdom. Hur ter sig akut svår leversvikt? Vad ser vi för hepatologiskt panorama inom intensivvården?
Vilka score hjälper oss, Kajsa Björner

09.00-10.00 Falldiskussion. Seminarieform, Johan Vessby, Kajsa Björner, Susanna von Scheele, Paul Runeson

10.00-10.30 Kaffe

10.30-11.30 Falldiskussion. Seminarieform, Johan Vessby, Kajsa Björner, Susanna von Scheele, Paul Runeson

11.30-11.40 Individuell utvärdering av dagens föreläsningar

11.40 – 12.25 Lunch

12.25-13.05 Examination. Kursledningen

13.05-13.30 Feedback och avslut. Kursledningen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin