Omvårdnad inom postoperativ och intermediärvård 7,5 hp

Datum: Nästa kurstillfälle 2 september 2024. Anmälan är öppen.

Datum för utbildning:

2 och 3 september – Campus Uppsala
7 och 8 oktober – Digitalt format via Zoom
4 och 5 november – Campus Uppsala
2 och 3 december – Digitalt format via Zoom
13 och 14 januari 2025 – Campus Uppsala

Sista anmälningsdatum: 3 juni 2024.

Utbildningen ges på kvartsfart (25 %) under 20 veckor i en kombination av undervisning som är campusförlagd och på distans.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och som jobbar inom postoperativ vård eller intermediärvård.

Avgift: Utbildningen kostar mellan 0 - 10 000 kr. beroende på regionstillhörhet.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

Sjukvårdsperson står bredvid sjukhussäng med patient.

Kontakt :

Om du vill veta mer om kursens innehåll vänder du dig till kursledare Karin Englesson (e-post)

Har du praktiska frågor kring anmälan mm vänder du till koordinator Kristina Lundgren (e-post)

Kursbeskrivning

Du får i den här utbildningen fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap så du kan känna dig förberedd och trygg i din yrkesroll.

Målet med utbildningen är att du självständigt ska kunna bedöma patienter med komplexa sjukdomstillstånd och planera och utvärdera vård och behandling av dessa. Fokus ligger på postoperativ och kirurgisk intermediär vård.

Du hittar kursplanen här

Kursledaren har ordet

Karin Englesson, Anestesi & Intensivvårdssjuksköterska, Utbildningssjuksköterska AnOp Sektionen, Akademiska Sjukhuset Uppsala

Välkommen till Postoperativ & Kirurgisk Intermediärvård för sjuksköterskor!

Postoperativ och intermediär omvårdnad har börjat att profilera sig mer i Sverige som en egen specialitet och nu erbjuder vi dig som sjuksköterska möjlighet att utöka dina kunskaper inom just dessa områden.

Många har uttryckt ett behov av ökad kompetens inom både avancerad omvårdnad och medicinsk vetenskap för att kunna arbeta mer patientsäkert kring patienten inom den postoperativa och intermediära vården.

Du kommer att lära dig mer om anestesimetoder, läkemedel och dess effekter, kliniskt omvårdnadsstatus, postoperativa komplikationer samt tolkning av övervakning såsom EKG och invasiv blodtrycksmätning

Porträttbild Karin Englesson i operationskläder

Karin Englesson

Sagt om kursen:

”Bra föreläsare, relevanta ämnen. Tid för frågor.”

”Mycket användbar information, fullmatat kurs!”

” Bra föreläsningar. Bra planering och upplägg. Tydliga instruktioner och återkoppling. Rolig och givande kurs.”

” Bra föreläsningar. De flesta föreläsare var mkt pedagogiska. Bra att varva web och fysiska möten.”

” Går att applicera i praktiken. Mycket som är användbart på postop.”

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin