Migration, hälsa och etik i en globaliserad värld, 5 hp

Datum: 30 augusti - 29 november 2023

Plats: Kvällstid, distans (motsvarar 25% av en heltid)

Undervisningsspråk: Engelska

Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete möter olika grupper av migranter såsom arbetskraftsinvandrare, asylsökande, flyktingar och nyanlända och på så sätt kommer i kontakt med området migration och hälsa i ditt professionella uppdrag.

Avgift: 14 900 kr exklusive moms. Kurslitteraturen ingår.

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket betyder att din arbetsgivare ska stå för kursavgiften. Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning (se förordning 2002:760).

.

Silhuetter av personer som går tillsammans längs en väg.

Sista anmälningsdag för detta kurstillfälle har tyvärr passerat.

Innehållet i utbildningen kan också anpassas för att passa grupper av medarbetare i företag och organisationer.

Kontakta Johanna Hargö (e-post), projektledare vid avdelningen för uppdragsutbildning, för vidare diskussion. tel 018-471 75 57

Den här utbildningen kommer att ge dig ökad förståelse för den komplexa relationen mellan migration och hälsa och de etiska principer som kopplas till det. Du kommer också att få kunskap om hur migrationsprocessen och dess hälsoutfall varierar för olika grupper av migranter.

Utbildningen är tvärvetenskaplig och behandlar olika begrepp och trender kopplade till migrationsprocessen och migration och hälsa. Lärare och studenter i kursen bidrar med olika erfarenheter för att lära sig om olika koncept och trender i migration och hälsa, migrationsprocessen, migration som en determinant för hälsa, sårbara grupper och deras särskilda behov, genusaspekter, religionens och kulturens inverkan på migranters hälsa, hur migranter och samhället påverkar varandra, etik och migration och mänskliga rättigheter.

Utbildningen ges på engelska och går på kvällstid med en föreläsning per vecka, vilket möjliggör att kombinera kursen med arbete.

Kursplan

Vad får du med dig?

  • Kunskap om migrationsprocesserna i världen t.ex. varför människor migrerar och vilka olika kategorier av migranter det finns.
  • Hur migration och hälsa hänger ihop och vad man kan göra för att förbättra migranters hälsa.
  • Hur man kan tänka om etik och migration samt etiska riktlinjer.
  • Mänskliga rättigheter och genusaspekter kopplat till migration och hälsa.
  • Vilken roll religion och kultur spelar inom migration och hur det påverkar migranters hälsa.
  • Vad det är bra att känna till när man möter eller kommunicerar med klienter som har utlandsbakgrund.

Kursledaren

Kursledare är Soorej Jose Puthoopparambil, lektor och forskare vid Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Institutionen har samarbetat en hel del med WHO under de senaste åren och nyligen utnämnts till WHO collaborating centre on Migration and Health Data and evidence. Soorej har gedigen erfarenhet från utveckling av samarbeten och nätverk på olika nivåer. Han leder det nya centret tillsammans med Inger Sundström Poromaa, professor och prefekt.

Se filmen som WHO producerat. Tiden mellan 2:10 – 6:02 i videon handlar specifik om kursen. Den här länken startar 2:10 in i filmen (Youtube) Filmen är på engelska.

Porträttbild av kursledaren Soorej Jose Puthoopparambil

Soorej Jose Puthoopparambil

Kursupplägg

Eftersom utbildningen är helt webbaserad sker undervisningen via en digital lär-plattform med föreläsningar, övningar och återkoppling på uppgifter. Du behöver tillgång till dator med högtalare, mikrofon, kamera och stabil bredbandsuppkoppling.

I utbildningen ingår (max fyra) obligatoriska sammankomster via länk som du förväntas delta i. Den första är den 30 augusti 2023. Varje sammankomst sker på kvällstid och brukar pågå i tre timmar.

Utbildningen ges på kvartsfart vilket betyder att du kommer lägga ca 6-8 timmar per vecka på studierna.

Examination

För att erhålla slutbetyg på kursen krävs godkänt aktivt deltagande i sammankomsterna samt godkänd inlämningsuppgift.

Examination sker i form av hemtentamen med inlämning via Studium.

Deltagare som klarar examinationen med godkänt resultat erhåller 5 högskolepoäng (uppdragsutbildning) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala Universitet.


FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin