Lärarlyftet vid Uppsala universitet

Vill du anmäla dig till en kurs inom Lärarlyftet gör du det via antagning.se eller klicka på anmälningslänken nedan för respektive kurs.

Anmälan till vårens kurser 2024 är öppen.

Kursutbudet nedan har Skolverket upphandlat av Uppsala universitet. Kurserna är skräddarsydda av Skolverket för att kunna erbjuda en kvalitativ väg till utökad ämnesbehörighet i legitimationen.

För att få anmäla sig till Lärarlyftet krävs förutom lärarexamen även Skolhuvudmannens godkännande. Du behöver bifoga blanketten Huvudmannens godkännande med din ansökan.

Studerande sitter framför en laptop med bokhyllor i bakgrunden.

Kursutbud inom lärarlyftet inför våren 2024

Matematik för lärare i åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

VT 24
Start:2024-01-15 Slut: 2025-01-10

Studieform: Distans 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8LF018)

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Sen anmälan är öppen: UU-F1070(direkt till anmälan på antagning.se)

Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.

Blankett huvudmannens godkännande (för nedladdning från Skolverket)

För mer information

Studievägledning:
lararlyftet@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala

Hem- och konsumentkunskap för lärare i åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

VT24
Start: 2024-01-15 Slut: 2025-06-08

Studieform: Distans, 50 %
För kursinnehåll, se Kursplanen (Kurskod: 8HK002)

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.

Sen anmälan är öppen: UU-F1030 (direkt till anmälan till på antagning.se)

Blankett huvudmannens godkännande (för nedladdning från Skolverket)

För mer information

Studievägledning:
Marie Lange

tel. 018-471 22 49
marie.lange@ikv.uu.se

Ansvarig institution:
Institutionen för kostvetenskap
Box 560
751 22 UPPSALA

Speciallärarprogrammet Språk-, skriv- och läsutveckling, 90 hp ingår i Lärarlyftet

VT24
Start: 2024-01-15

Studieform: 100% campusförlagd undervisning i Uppsala. För kursinnehåll, se kursbeskrivning

Behörighet: För att antas till specialiseringen språk-, skriv- och läsutveckling ska du ha en lärarexamen som ger dig behörighet att undervisa i ämnet svenska. Om din examen inte omfattar ämnet svenska krävs att du genom högskoleutbildning blivit behörig att undervisa i ämnet. Om du inte har behörighet att undervisa i ämnet kan du antas om du har kompletterat din lärar- eller förskollärarexamen med minst 22,5 hp i svenska, eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling.

Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.

Sen anmälan är öppen: UU-F1200 (direkt till anmälan till på antagning.se)

Blankett huvudmannens godkännande (för nedladdning från Skolverket)

För mer information

Studievägledning:
speciallararprogrammet@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala

Läs- och skrivinlärning för förskollärare som undervisar i förskoleklass, 15 hp

VT24
Start: 2024-01-15 Slut: 2025-01-19

Studieform: Distans 25%
För mer information, se kursbeskrivning

Behörighet: Förskollärarexamen, eller äldre motsvarighet. Därtill krävs anställning för undervisning i förskoleklass samt bifogat intyg om huvudmannens godkännande.

Anmärkning: Kursen ges som behörighetsgivande kurs inom Lärarlyftet.

Sen anmälan är öppen: UU-F8100 (direkt till anmälan till på antagning.se)

Blankett huvudmannens godkännande (för nedladdning från Skolverket)

För mer information

Studievägledning:
Trine Wirén
018-471 24 18
trine.wiren@edu.uu.se

Ansvarig Institution:
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin