Brett samarbete kring nya tekniker för 3D-utskrivning

cecilia sitter och pratar med en man, maskin i bakgrunden

Samarbetet inom AM4Life sträcker sig över vetenskapsområdena. Föreståndare är professor Cecilia Persson från teknik och naturvetenskap. Foto: Mikael Wallerstedt

Kompetenscentrumet AM4Life samlar expertis från tekniska och medicinska vetenskaper inom Uppsala universitet samt lärosäten, sjukhus och företag. Målet är att utveckla nya 3D-printade biomaterial och komponenter för vården och på så sätt ge patienter bättre livskvalitet.

– Att involvera kliniker från starten är av enorm betydelse om man ska göra någonting tillämpningsnära, förklarar Cecilia Persson, som är professor i biomaterial och ledare för AM4Life.

Kompetenscentrumet Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna, eller AM4Life, leds av Uppsala universitet och finansieras av Vinnova. Fokus ligger på forskning och utbildning om nya tekniker för 3D-utskrivning, bland annat patientspecifika implantat med komplexa strukturer, mer reproducerbara 3D-tumörmodeller och snabbare optimering av medicinering.

Ett av projekten inom AM4Life går ut på att ta fram magnesiumbaserade legeringar för implantat. Utmaningen ligger enligt Cecilia Persson i att få materialet att brytas ner i en takt som passar växande ben.

– Nu har vi ett nytt projekt på gång där vi kan använda ett material från ett av våra företag i kombination med vår printprocess för att kunna utveckla nya mikrostrukturer av material . En annan fördelmed 3D-utskrivning är att vi exempelvis kan designa porers storlekar och former så att dessa kan underlätta beninväxt eller leda till en viss koncentration av joner på ett visst ställe, säger Cecilia Persson.

Bred ämneskompetens och goda testmöjligheter

Ett trettiotal doktorander, varav nio direktfinansierade, är involverade i centret. Där forskar de inom projekt som spänner från utveckling av högupplösta utskrivningsmetoder till nya efterbearbetningsprocesser, nya material för implantat, och organmodeller. Uppsala universitets breda ämneskompetens inom 3D-utskrivning, i kombination med möjlighet till testning vid olika anläggningar hos partners inom AM4Life, är en vinnande samarbetsmodell, enligt Cecilia Persson.

– Det är väldigt värdefullt att ha med kliniker redan från början om man ska göra någonting tillämpningsnära. Sedan tror jag det hjälper att, i sådana här typer av samarbetsprojekt, att flera av oss i ledningen har egen erfarenhet av kommersialiseringsprocessen genom spinoff-företag.

Tvärvetenskaplig samverkan

Kompetenscentrumet är ett bra exempel på värdet av samverkan inte bara mellan akademi och företag utan även mellan olika ämnesområden inom ett lärosäte. Professor Johan Kreuger vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci är ställföreträdande centrumledare.

– Erfarenhet av tvärvetenskapliga projekt och tillgång till framgångsrik grund- och tillämpad forskning är viktiga faktorer för Uppsala universitets förmåga att leda en så stor konstellation med många olika partners, avslutar Cecilia Persson.

Anneli Björkman

AM4Life

  • Kompetenscentrumet Additiv Tillverkning för Livsvetenskaperna, eller AM4Life, vid Uppsala universitet finansieras av Vinnova under 2020–2024.
  • Centrumet samlar 26 partners från sjukvård, näringsliv och akademi, däribland Uppsalaforskare inom teknik och naturvetenskap samt medicin och farmaci.
  • Förutom industriella och akademiska partners medverkar tre offentliga organisationer, däribland Akademiska sjukhuset i Uppsala och Läkemedelsverket.

Prenumerera på Uppsala universitets nyhetsbrev

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin