Öppna föreläsningar

Förutom den myriad av föreläsningar som ges varje dag vid Uppsala universitet inom kurser och utbildningsprogram, ges också en mängd öppna föreläsningar. Här kan du höra Nobelpristagare, forskare, världsledare, författare och många andra föreläsa.

Många människor sitter och lyssnar i en stor sal.

Årligen återkommande föreläsningar

Här är några av de årligen återkommande föreläsningarna vid Uppsala universitet:

Gästföreläsare

De många inbjudningar som Uppsala universitet varje år sänder ut i världen kan sägas representera viljan att ständigt förnya och ifrågasätta den egna verksamheten och forskningen. Våra många gästföreläsare ger oss nya impulser och nya infallsvinklar. Ofta verkar dessa gäster vid den främsta forskningsfronten och sporrar våra egna forskare och studenter till fortsatt framgångsrikt arbete.

Föreläsningen – traditionellt forum för vetenskaplig kommunikation

Föreläsningen är universitetets traditionella forum för vetenskaplig kommunikation. De första föreläsningarna vid Uppsala universitet hölls omedelbart efter inrättandet 1477, då en Ericus Olai, teologie doktor i Rostock, mötte studenterna med ämnet ”Regulæ sacræ theologiæ” (ung. ”teologins grundsatser”). Föreläsningar i juridik och i humanistiska ämnen tog snart vid.

Den Akademiska kvarten

Den akademiska kvarten är en uppsaliensisk tradition som innebär att föreläsningen börjar 15 minuter efter hel timme.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin