Professorsinstallation

Professorsinstallationen i Uppsala är en offentlig högtid då rektor installerar nya professorer i deras ämbeten och de nya professorerna håller sina installationsföreläsningar. Traditionen att installera nya professorer har sitt ursprung i medeltiden.

Professorsinstallationerna är, tillsammans med doktorspromotionerna, den tradition som förekommer vid samtliga svenska universitet och vid de forskningsbärande högskolorna.

Processionen

Som alla ceremonier vid Uppsala universitet är professorsinstallationen välregisserad. Den startar med en procession där studenter går på led och bär på studentnationernas fanor.

På övre våningen i universitetshuset börjar alla de nya professorerna gå nedför den vänstra trappan medan rektors följe, inklusive speciellt inbjudna gäster som till exempel ärkebiskopen, landshövdingen, med flera, går nedför den högra trappan.

Orkester och nya professorer sitter på scenen i universitetsaulan under professorsinstallationen

Professorsinstallationen i aulan år 2013.

Professorsinstallationens historia

Själva termen ”installation” kommer från ritualen för att införa en nyutnämnd kanik (domkyrkopräst) till hans plats i korstolen (lat. stallum). På samma sätt har universitetets rektor symboliskt installerat professorer genom att högtidligt föra in dem i procession till katedern och låta dem hålla en föreläsning.

Denna högtidlighet är dokumenterad från december 1625 och har sedan fortsatt utan avbrott. Men tradition innebär också förnyelse. Sedan några år installeras alla anställda professorer vid en och samma högtid i universitetshuset, men de håller sina installationsföreläsningar fakultetsvis under installationsveckan.

Akten i aulan

De nya professorerna bär högtidsdräkt – frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning. I Uppsala är det inte obligatoriskt med svart klänning. Om de vill bära national-/folkdräkt ska den vara i högtidsutformning.

Deltagare i processionen bär högtidsdräkt: frack med vit fluga och svart väst alternativt hellång klänning med dekorationer (stora).

För åhörare som inte deltar i processionen är klädseln valfri.

Banketten

Vi banketten gäller högtidsdräkt för alla, men västen till fracken ska vara vit.

Kontakt

Har du frågor om professorsinstallationen? Skicka e-post till akademiskafester@uadm.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin