Klockringning och kanonskott

Vid akademiska högtider ringer domkrykans klockor. En annan sak som gör att universitetet märks i Uppsalas ljudmiljö är kanonsaluten vid doktorspromotionerna.

Klockringning i Domkyrkan

När Uppsala universitet grundades 1477 var kyrkan och universitetet nära förbundna till varandra. Universitetets syfte på den tiden var att utbilda präster. Idag är universitetets koppling till kyrkan borta men en sed som påminner om den gamla tiden är att klockorna i Domkyrkan fortfarande ringer vid större akademiska högtider i Uppsala.

Den klocka som ringer vid de akademiska högtiderna i Uppsala heter Storan och är Sveriges största klocka med en vikt på sju ton. De dagar då doktorspromotionen eller professorsinstallationen äger rum börjar ringningen klockan 8.00 och varar tio minuter. Traditionen att ringa klockan 8.00 på promotionsdagens morgon började på 1600-talet. Kyrkklockan ringde medan processionen tågade till ceremonin, oavsett om ceremonin ägde rum i akademins lokaler eller i kyrkan.

Efter den stora branden 1702 var det universitetets studenter som hissade upp (den omgjutna) Storan till sin plats i norra domkyrkotornet. Som tack fick de för alltid rätten till fri begravningsringning med denna klocka.

Domkyrkan och Gustavianum

Kanonsalut

Exakt när universitetet började fira nya doktorer med kanonsalut är inte belagt men vi vet att traditionen har funnits åtminstone sedan början av 1800-talet. Eftersom salutskjutning var vanligt långt tidigare vid stora högtider kan de ha förekommit i anslutning till promotioner även tidigare.

Vilka är det som skjuter salut?

De som avfyrar kanonerna är Jämtlands fältartilleri. Det är en militärkulturhistorisk förening med bas i Östersund och underförening till Norrlands artilleriregemente. De har skjutit salut i Uppsala sen 2006.

När avfyras saluten?

De första saluten skjuts från slottet, vid norra tornet, exakt klockan sju på morgonen. Antalet skott talar om hur många fakulteter, jubeldoktorer och hedersdoktorer som deltar vid dagens högtid.

Under eftermiddagen kommer skotten i oregelbundna intervaller mellan cirka klockan 12.50 och 15.00 och markerar då särskilda moment i promotionsceremonin.

Uniformklädda personer skjuter från kanonen vid slottet tidigt på morgonen

Foto: Mats Hellmark

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin