Doktorspromotion

Doktorspromotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Den äger rum två gånger varje år: vinterpromotionen i slutet av januari och vårpromotionen i månadsskiftet maj/juni.

Nya doktorer får lagerkransar under promotionsceremonin i universitetsaulan

Doktorspromotionen, januari 2018. Foto: Mikael Wallerstedt.

Promotionsakten

Promotionsakten sker under högtidliga former i universitetsaulan. Alla delar av akten är väl orkestrerade och följer en inrepeterad ordning.

Varje fakultet utser en så kallad promotor. Universitetets långa historia märks i det att flera av promotorerna håller sin del av ceremonin på latin.

Promotorerna ger de nya doktorerna särskilda hederstecken. Dessa kallas doktorsinsignier och består av en hatt eller en lagerkrans och ett diplom. Vilka doktorer som får hatt och vilka som får lagerkrans beror på vilken fakultet de har tagit examen vid.

Det finns ett tredje hederstecken: doktorsringen. Till skillnad från hatten, lagerkransen och diplomet får de nya doktorerna inte ringen under ceremonin, men de har rätt att själva skaffa en ring om de vill.

Se filmer från doktrspromotionerna på medarbetarportalen

Hedersdoktorer

Varje år utser universitetets olika fakulteter hedersdoktorer. Universitetet bjuder sedan in hedersdoktorerna till vinterpromotionen där de får ta emot alla de tre hederstecknen: hatt eller lagerkrans, diplom och ring.

Hedersdoktorer vid Uppsala universitet

Många långbord med högtidsklädda gäster i rikssalen på Uppsala slott. En scen står intill. Ljuskronor hänger i taket.

Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubel- och hedersdoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster, lärare och andra anställda. Foto: Marcus Holmqvist.

Kanonsalut och klockringning

Uppsalaborna märker av promotionen då kanonskott hörs först klockan 7.00 på morgonen och sedan i intervaller mellan klockan 12.50 och 15.00 på eftermiddagen.

Exakt när universitetet började hylla nya doktorer med kanonsalut är inte belagt men vi vet att det åtminstone har förekommit sedan början av 1800-talet.

Ett annat ljud som Uppsalaborna kan höra på promotionsdagen är ringningen från domkyrkoklockorna.

Kanonskottens och klockringningens historia

Rök framför män klädda i gammaldags militärkläder och kanoner som nyss avfyrat skott.

På morgonen står kanonerna vid slottet medan de på eftermiddagen skjuter från universitetshuset. Foto: Mikael Wallerstedt.

För dig som har disputerat

Om du har disputerat vid Uppsala universitet, uppfyller alla krav för doktorsexamen och vill bli promoverad då behöver du anmäla dig till promotionen.

För doktorer efter avlagda prov öppnar anmälan för vårpromotionen den 1 mars och för vinterpromotionen den 1 oktober. Sista anmälningsdag för vårpromotionen är den 1 april och för vinterpromotionen den 1 november.

Mer information och länk för anmälan till doktorspromotioner

FAQ doktorspromotion

Absens

Absens betyder frånvarande. Vissa jubeldoktorer har inte möjlighet att delta i promotionsakten men promoveras ändå, i sin frånvaro.

Diplomet

Alla promovendi (de som ska promoveras) får ett diplom. Det är alltid skrivet på latin, hoprullat och försett med sigill, inneslutet i en svarvad trädosa med ett band i vederbörande fakultets färger. Ursprungligen var diplomet en skriftlig stadfästelse av de rättigheter som tillkom de promoverade.

Doktor

Doktor efter avlagda prov är den officiella svenska termen för det latinska doctor iuvenis, pl doctores iuvenes som också ofta används.

Doktorshatten

Doktorshatten symboliserar frihet men också makt. Den är svart och veckad. Teologisk hatt har svart rosett. Vid de övriga fakulteterna har den ett guldspänne med fakultetens symbol. Doktorshatt får de som har disputerat inom de så kallade högre fakulteterna, det vill säga de teologiska, juridiska, medicinska och farmaceutiska.

Hedersdoktoratet

Hedersdoktoratet eller doktoratet honoris causa är en värdighet, som fakulteterna utdelar till sådana personer som de särskilt vill hedra och knyta till sin forskningsgemenskap. Seden har sitt ursprung 1839, då den förste hedersmagistern, som det då hette, promoverades i Uppsala

Jubeldoktor

Jubeldoktor blir den som för femtio år sedan promoverades vid Uppsala universitet. De första jubeldoktorerna promoverades inom medicinska fakulteten år 1804.

Katedern

Katedern i aulan kallas i promotionssammanhang parnassen, eftersom den inte bara är en talarstol utan också symboliserar det grekiska gudaberget. När en promotor för en promoverad över parnassen under ceremonin, är det en symbol för att den nya doktorn från och med nu får rättighet att meddela akademisk undervisning.

Klockringningen

Klockringningen börjar klockan 7.00 och varar tio minuter de två dagar per år då doktorspromotion äger rum.

Lagerkransen

Lagern var Apollos träd. De som disputerat inom de filosofiska fakulteterna får lagerkrans av promotorn. Seden att lagerkröna promovendi (de som ska promoveras) förekommer endast i Sverige och Finland. Förr kom alla blad och kvistar i kransarna från Linnés 250 år gamla lagerträd i Botaniska trädgården. Traditionen bröts 1983 då de gamla träden inte längre orkade med att lämna blad till en ständigt växande skara doktorer. Numera är det bara hedersdoktorerna som har linnéblad i sina kransar.

Promotor

Promotor är den som promoverar. Promotorn utses av vederbörande fakultet och ska vara både doktor och professor.

Promovendus/promovenda

Promovendus/promovenda (promovendi i plural) kallas den som ska promoveras. Promotus/promota benämns den som är promoverad.

Promotionsspråket

Promotionen kan vara på svenska eller på latin. Det är promotorn som väljer språket.

Promotionsvägrare

Promotionsvägrare kallas den som "förklarar sig icke vilja deltaga i promotionen". Den som inte vill delta i promotionen är inte med i promotionsskrifterna. Akten är helt frivillig.

Ringen

Ringen är av guld och symboliserar trohet mot vetenskapen. Varje fakultet har en egen symbol som pryder ringen. Vid ceremonin är det endast hedersdoktorerna som får ringen. Doktorer efter avlagda prov får själva avgöra om de vill skaffa ring eller inte.

Saluten

Saluten sker enligt följande: För promotor och jubeldoktor skjuter kanonerna dubbelskott, för hedersdoktorer enkelskott. När doktorer efter avlagda prov inom en fakultet promoverats, saluteras de sammanlagt med tre skott.

Kontakt

För frågor om doktorspromotionen skicka e-post till doktorspromotion@uadm.uu.se.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin