Ceremonier

En viktig del av universitetets tradition är de ceremonier som är knutna till de största händelserna i det akademiska livet – doktorspromotionen, professorsinstallationen och rektorsskiftet. Dessutom arrangerar universitetet sedan några år tillbaka en avslutningsceremoni för studenter på de internationella masterprogrammen.

Doktorspromotion

Två gånger per år firar universitetet alla som nyligen tagit doktorsexamen. Denna examensfest kallas doktorspromotion. Promotionen är väl orkestrerad och sker enligt samma procedur varje år.

Vid promotionen får de nya doktorerna en hatt eller en lagerkrans och ett diplom.

Uppsalaborna märker av dagen då kanoner skjuter salut både på morgonen och under själva promotionsakten.

Så går doktorspromotionen till

Gammaldags kanon utanför universitetshuset. Bakom den står personer klädda i gamla militärkläder.

Professorsinstallation

Varje år installerar rektorn nya professorer. Detta sker under en offentlig ceremoni. Utöver ceremonin ger de nya professorerna sina installationsföreläsningar.

Professorsinstallationen har sitt ursprung i medeltiden men har förändrats en del genom åren.

Mer om professorsinstallationen

Orkester och nya professorer sitter på scenen i universitetsaulan under professorsinstallationen

Rektorsskifte

När universitetet får en ny rektor sker skiftet vid en ceremoni som har sett ungefär likadan ut under århundraden.

Vid ceremonin lämnar den avgående rektorn över några objekt till sin efterträdare. Dessa objekt kallas insignier och symboliserar rektors makt och ansvar.

En av insignierna är rektorskedjan som den sittande rektorn brukar bära vid universitetets högtider.

Så går rektorsskiftet till

Ny rektor och flera högtidsklädda personer på trappan till universitetshuset under rektorsskiftet

Avslutningsceremoni för masterstudenter

I slutet av varje vårtermin arrangerar universitetet en avslutningsceremoni för de studenter som nyss avslutat sina studier vid de internationella masterprogrammen.

Om avslutningsceremonin på studentingången

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin