Avslutnings- och examensceremonier

I slutet av vårterminen anordnas en universitetsgemensam avslutningsceremoni för de studenter som avslutade sina studier vid de internationella masterprogrammen. Program eller institutioner kan också ha olika examensceremonier.

Avslutningsceremoni för studenter vid de internationella masterprogrammen

Information om 2024 års avslutningsceremoni kommer under vårterminen 2024.

Examensceremonier för olika utbildningar

Enskilda program, institutioner eller fakulteter kan också arrangera avslutnings- eller examensceremonier för studenter både på grundnivå och avancerad nivå. Kontakta utbildningsansvarig, institutionen eller fakulteten och hör vad som gäller för dig.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens examensceremoni anordnas varje höst för fakultetens studenter som har tagit kandidat-, magister- eller masterexamen.

Farmaceutiska fakultetens examensceremoni anordnas varje höst tillsammans med Alumnföreningen och Farmacevtiska Studentkåren.

Masterstudenter inom medicin och farmaci är välkomna, tillsammans med familj och vänner, att fira sin prestation under en gemensam ceremoni. För mer information, mejla medmaster@uu.se.

Du som går ett grundprogram inom medicin – kolla med ditt program vad som erbjuds!

Vid juridiska fakulteten har Juristprogrammet en diplomeringsceremoni.

Du som går ett program inom en annan fakultet – kolla med ditt program vad som erbjuds!

Studenter som viftar med studentmössor på sista april i Uppsala.

Kom ihåg att ansöka om examen

Observera att du själv måste ansöka om examen för att få ditt examensbevis, då avslutningsceremonierna inte är formella examensceremonier.

Gå med i Alumnnätverket

Håll kontakten med Uppsala universitet efter examen genom att gå med i alumnnätverket! Som medlem kommer du också att kunna hålla kontakten med över 33 000 andra alumner vid Uppsala universitet.

Se till att anmäla dig till nätverket med din privata e-postadress, eftersom din studentadress kommer att upphöra när du inte längre studerar vid Uppsala universitet.

Bli en alumn

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin