Fakulteter

Uppsala universitets verksamhet organiseras i flera fakulteter som ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett eller flera närliggande ämnen. Fakulteterna är indelade i institutioner. Vissa program ges vid en fakultet och vissa program och kurser ges vid en institution.

Teknik och naturvetenskap

Teknisk-naturvetenskapliga (Teknat) fakulteten bedriver världsledande forskning och utbildar ingenjörer och naturvetare som redan under studietiden får lösa verkliga och aktuella problem. Här vidgas gränserna för människans vetande varje dag – välkommen in i deras värld!

En person använder en pipett i ett labb.

Medicin och farmaci

I utbildningarna inom medicin, hälsa, vård och farmaci får både tanken och känslan plats. Här förbereder du dig för att läka och lindra inom sjukvård, men också för att arbeta med läkemedel och friskvård, psykisk hälsa och ohälsa samt forskningsverksamhet.

En student i hijab arbetar på ett apotek.

Humaniora och samhällsvetenskap

Inom humaniora och samhällsvetenskap ryms en mängd olika yrken och ämne som är nödvändiga för förståelsen och utvecklingen av vårt samhälle. Här utbildas speldesigner, lärare, jurister, teologer, ekonomer, systemvetare, dietister, språkvetare, psykologer och många fler.

En bokhylla med studielitteratur.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin