Fakulteter

Uppsala universitets verksamhet organiseras i flera fakulteter som ansvarar för att genomföra utbildning och forskning inom ett eller flera närliggande ämnen. Fakulteterna är indelade i institutioner. Vissa program ges vid en fakultet och vissa program och kurser ges vid en institution.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin